Filmy

SEKCJA WIDEO

LISTA FILMÓW

Członkowie Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia – Medycy Nadziei biorą udział w wspieraniu inicjatyw obywatelskich mających na celu integrację środowisk wolnościowych, poprzez czynne angażowanie się w sprawy obrony ich praw i wolności obywatelskich Polaków.

Pani Paulina Poneta – odważna pielęgniarka przed Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych – 19 czerwca 2022
IX PKŚ „Medycy w Polsce wobec bezprawia covidowego – sprzeciw i prześladowania”