Dlaczego wzorem większości 25 państw europejskich szczepienia w Polsce nie są dobrowolne? – Odpowiedź MZ

W dniu 31.08.2023r w odpowiedzi na apel Justyny Sochy www.stopnop.com.pl wysłaliśmy wnioski o udostępnienie informacji publicznej do poniższych instytucji oraz krajowych konsultantów:

  1. Krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban
  2. Krajowego konsultanta w dziedzienie epidemiologii – Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz
  3. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
  4. Ministerstwo Zdrowia

Odpowiedzi udzieliło jedynie – lub aż 😉 Ministerstwo Zdrowia

Aby ułatwić czytanie przyporządkowaliśmy odpowiedzi MZ do naszych pytań gdyż Ministerstwo słynące ze swoich oszczędnych działań nie przytoczyło pytań.

1) Dlaczego wzorem większości 25 państw europejskich szczepienia w Polsce nie są dobrowolne?

Odp. MZ:
Odnosząc się dopytania 1, wskazać należy obowiązkowe szczepienia ochronne są skuteczną i społecznie powszechnie akceptowaną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne. Warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji jest wysoki odsetek zaszczepionych osób (zwykle odporność populacyjną osiąga się przy zaszczepieniu wysokiego odsetka populacji–tj. conajmniej ok. 95%), co skutecznie zapobiega szerzeniu się zachorowań nie tylko wśród zaszczepionych, ale również osób, które z powodu przeciwwskazań zdrowotnych zaszczepione być nie mogły. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw wybranym chorobom zakaźnym zmniejsza także społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami chorób zakaźnych, w tym związane z kosztami leczenia tych chorób oraz ich powikłań.

2) Czy aktualna liczba zachorowań na poniższe choroby uzasadnia przymus szczepień dla dzieci?

1) błonica;
2) gruźlica;
3) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b;
4) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;
5) krztusiec;
6) nagminne zakażenie przyusznic (świnka);
7) odra;
8) ospa wietrzna;
9) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);
10) różyczka;
11) tężec;
12) wirusowe zapalenie wątroby typu B;
13) wścieklizna;
14) zakażenia powodowane przez rotawirusy

Odp. MZ :
Zasadność obowiązkowych szczepień ochronnych została wyjaśniona w odpowiedzi na pytanie 1.

3) Czy dane statystyczne rozróżniają zachorowania związane z samym szczepieniem (np. gruźlica, polio, odra, różyczka, świnka, ospa wietrzna i krztusiec – poszczepienne)? Jeśli tak, to wnosimy o również o udostępnienie tych danych.

Odp. MZ:
W odpowiedzi na pytanie 3, informuję, że dane statystyczne nie różnicują zachorowań związanych ze szczepieniem, a szczepionki nie wywołują chorób.

4) Czy WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca przymuszanie do szczepień, w tym karami pieniężnymi w kwocie do 50 tys. zł na rodzica?

Odp. MZ:
W nawiązaniu do pytania 4, wskazuję, iż nie odnosi się ono do działalności tut. Urzędu oraz nie podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach udip. Ponadto tut. Organ nie wytworzył
informacji w przedmiotowym zakresie podlegających udostępnieniu w trybie i na zasadach udip.

5) Czy obowiązkowe szczepienia zostały przebadane klinicznie z użyciem neutralnego placebo?

Odp. MZ:
Odnosząc się do pytania 5, wyjaśniam, iż tut. Urząd nie prowadzi badań klinicznych oraz nie wytworzył informacji w przedmiotowym zakresie podlegających udostępnieniu w trybie
i na zasadach udip. Niezależnie, gwoli wyjaśnienia, wskazuję, proces opracowywania i wprowadzania szczepionki na rynek trwa wiele lat, obejmuje laboratoryjne badania przedkliniczne, w tym
badania na zwierzętach. W następnym etapie bezpieczeństwo szczepionek jest szacowane w badaniach klinicznych u ludzi: kolejno w badaniach I fazy, gdzie badane jest właśnie bezpieczeństwo szczepionki, w badaniach II fazy, gdzie głównie badana jest odpowiedź układu odporności osób zaszczepionych i poszukiwana jest optymalna dawka oraz w badaniach III fazy, gdzie oceniana jest skuteczność i bezpieczeństwo pod kątem występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) oraz bezpieczeństwo jej podawania z innymi szczepionkami już ujętymi w programach szczepień.


Uzyskane wyniki badań jakości i bezpieczeństwa razem z wynikami skuteczności są następnie poddane szczegółowej ocenie w procesie rejestracji szczepionki w Europejskiej Agencji Leków (EMA) lub Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Po zarejestrowaniu szczepionki nadal prowadzone są badania porejestracyjne obejmujące uzupełniające badania kliniczne IV fazy, gdzie badane są duże populacje, co umożliwia wychwycić najrzadziej występujące ciężkie NOP lub takie które występują w odległym czasie po szczepieniu
.

6) Czy kalendarz szczepień obowiązkowych u dzieci został poddany badaniom klinicznym dotyczącym bezpieczeństwa całościowo w obecnej konfiguracji?

Odp. MZ:
W odpowiedzi na pytanie 6, informuję, że badaniom klinicznym nie jest poddawany kalendarz szczepień, a poszczególne produkty lecznicze. Ponadto, wyjaśniam, że PSO jest opracowywany na podstawie zaleceń szerokiego grona uznanych ekspertów, lekarzy pediatrów oraz zakaźników, specjalistów zdrowia publicznego i epidemiologów sformalizowanych jako Rada Sanitarno-Epidemiologiczna organu doradczego GIS oraz Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Na kształt PSO wpływają także opinie konsultantów krajowych z różnych dziedzin medycyny. Eksperci swoje rekomendacje opierają na potwierdzonych danych z badań klinicznych i
obserwacyjnych, sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz krajach sąsiednich oraz zaleceniach dotyczących szczepień w innych krajach.

Wysłane 31.08.2023r pismo

Odpowiedź MZ na pismo z 31.08.2023r

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these