Tak po ludzku.

Nie jesteś i nie będziesz sam(a).

Listy i Apele

Bierzemy aktywny udział w pisaniu listów i apeli z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawach obrony praw i wolności obywatelskich Polaków.

Pomoc specjalistów

Nasza lista specjalistów z podziałem na wykonywany zawód, województwo i kontakt.

Dokumenty

Tutaj pobierzesz analizy prawne dotyczące przymusu do udziału w eksperymencie medycznym oraz formularze i wzory zaświadczeń.

newsy

Najciekawsze wiadomości

Poczytaj co aktualnie słychać u nas i na świecie.

cele

W czym możemy pomóc?

Oto kilka naszych najważniejszych celi.

Cel nr 1

Przeciwdziałanie różnicowaniu praw pracowników, pacjentów i członków ich rodzin, klientów, przedsiębiorców i innych osób  ze względu na dokonywane wybory związane ze stanem zdrowia.

Cel nr 2

Przeciwstawianie się przejawom nacisku i ograniczania wolności w wyborach dotyczących zdrowia indywidualnego oraz sposobu leczenia.

Cel 3

Wsparcie i organizowanie pomocy w tym pomocy prawnej na rzecz osób związanych z ochroną zdrowia.

Cel nr 4

Przeciwdziałanie nieuzasadnionym i niezgodnym z Konstytucją RP ograniczeniom, nakazom, zakazom, procedurom związanym ze zdrowiem publicznym.

Cel nr 5

Prowadzenie działalności na rzecz integracji środowiska związanego z ochroną zdrowia.

Cel nr 6

Edukacja zdrowotna na temat podnoszenia odporności, zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej.

współpraca

Partnerzy stowarzyszenia

zostań członkiem

Dołącz do Stowarzyszenia

Przejdź na poniższą stronę i uważnie przeczytaj wszystkie 4 kroki.