Stanowisko SOZMN odnośnie projektu rozporządzenia MZ1574


Szanowny Panie,

jako Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Medycy Nadziei stoimy na straży prawa jednostki do
prywatności oraz samostanowienia o czym mówi art. 47 Konstytucji ( prawo o decydowania o życiu
osobistym). Uważamy iż przepisy, które obowiązują w Polsce odnośnie poddawaniu się szczepieniom
ochronnym niezaprzeczalnie ingerują w prawa jednostki do prywatności. Uważamy iż każdy człowiek
powinien mieć wybór co do sposobu zapobiegania jak i leczenia chorób.

Nie jesteśmy przeciwnikami szczepień ochronnych ale uważamy, że każdy ma prawo do
samodzielnego wyboru świadczeń zdrowotnych, którym chce się poddać. Stoimy na stanowisku,
że najważniejsza jest rzetelna edukacja społeczna, przedstawienie realnych korzyści jakie płyną
z poddawania się szczepieniom ochronnym ale również uczciwe i pełne informacje na temat ryzyka
związanego ze szczepieniami.

Uważamy, że szczepienia ochronne powinny być dostępne dla chętnych.

Mówimy STOP przymusowi.


Zaufanie do władzy, szczególnie w sprawach dotyczących zdrowia jest kluczowe. Każdy obywatel,
który będzie miał możliwość decyzji, będzie odpowiednio przekonany – a nie zmuszany – dokona
właściwego dla siebie wyboru.

Polska należy do wąskiego grona krajów, w którym szczepienie noworodków jest obowiązkowe.
Pozostałe państwa dają wybór swoim obywatelom co powoduje większe zainteresowanie wiedzą
z zakresu szczepień jak również większym zaufaniem do władz danego kraju.
Motywując, odnosimy się do człowieka podmiotowo, przymuszając traktujemy jednostkę ludzką
przedmiotowo a żadna istota myśląca i czującą przedmiotem nie jest i nie godzi się aby być tak
postrzeganą i traktowaną.

Wzywamy do poszanowania godności ludzkiej jakim jest niewątpliwie prawo do wyboru świadczeń
medycznych jakim chce się ona poddać.

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these