Listy i apele

dokumenty wysłane

LISTA WYSŁANYCH DOKUMENTÓW

Jako Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia – Medycy Nadziei bierzemy aktywny udział w pisaniu listów i apeli z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawach obrony praw i wolności obywatelskich Polaków.

30.09.2023r.
W odpowiedzi na apel zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności wysłaliśmy pismo w sprawie klasyfikacji ICD-11 do poniższych „decydentów”:

31.08.2023r.
Wniosek o udzielenie dostępu do informacji publicznej – Dlaczego wzorem większości 25 państw europejskich szczepienia w Polsce nie są dobrowolne?
Otrzymaliśmy z MZ odpowiedź:
Dlaczego wzorem większości 25 państw europejskich szczepienia w Polsce nie są dobrowolne? – Odpowiedź MZ – Medycy Nadziei

31.08.2023r.
Pismo wysłane do Departamentu Zdrowia Publicznego dot. projektu rozporządzenia MZ1574.

19.07.2023r.
Sprzeciw w sprawie planowanych zmian do prawa geologicznego i górniczego – druk 3238

18.05.2023r.
Sprzeciw w sprawie planowanych zmian w Konstytucji Rzeczypolspolitej Polskiej.
Projekt ustawy – druk 2263 oraz 3180

8.05.2023r.
Na ręce Premiera MAteusza Morowieckiego współnie z innymi stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami prywtnymi z Polski i zza granicy wysłaliśmy list będący apelem poruszającym sprawy służby zdrowia, edukacji, rolnictwa, bezpieczeństwa energetycznego, suwerenności, niszczenia klasy średniej, polityki zagranicznej oraz innych szkodliwych ustaw.

4.05.2023r.
Opinia na temat obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym wysłana w dniu 4.05.2023r. do Trybunału Konstytucyjnego mieszczącego się przy Al. Jana Chrystiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa.

16.02.2023r.
Poniżej nasz sprzeciw związany z mającymi zostać wprowadzonymi zmianami inwigilacyjnymi w prawie komunikacji elektronicznej (druk nr 2861)

07.02.2023r.
Poniżej nasz wniosek wyrażający zaniepokojenie zmianami mającymi nastąpić procedowanej reformie służby zdrowia (druk nr 2898).

Treść wniosku poniżej.

Stanowisko niżej wymienionych stowarzyszeń i organizacji w temacie procedowanej przez Światową Organizację Zdrowia konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu, dotyczącego zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię.

Apel do Posłów i Posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o ochronę interesu Polski przed wpływem Światowej Organizacji Zdrowia na wewnętrzną politykę zdrowotną Polski

Wniosek o przywrócenie do służby wojskowej porucznika Szymona Fijała (09.08.2022r.)

• Medycy Nadziei – Pismo_szczepienia_16_maja_Dz_U_pozycja 1028 (16.05.2022r.)

Medycy Nadziei – Wniosek obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla wybranych grup zawodowych – Wniosek wysłany do Ministerstwa Zdrowia – Piotra Bromber (12.05.2022r.)

Medycy Nadziei – Wniosek obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla wybranych grup zawodowych – Wniosek wysłany do Ministerstwa Zdrowia – Waldemara Kraski (12.05.2022r.)

Medycy Nadziei – Wniosek obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla wybranych grup zawodowych – Apel wystosowany do Posłów i Posłanek Prawo i Sprawiedliwość (12.05.2022r.)

Medycy Nadziei – Medycy Nadziei – NIL – AMatyja – prośba o wyjaśnienie zachowania rzecznika odpowiedzialności zawodowej – JRóżańskiego ws. Marcina Sowińskiego (4.04.2022r.)

Medycy Nadziei – NIL – A.Matyja – prośba o dostęp do informacji o toczącym się postępowaniu dyscyplinarnym ws. Marcina Sowińskiego (18.03.2022r.)

Medycy Nadziei – Odpowiedź na pismo Abp. Andrzej Dzięga (17.03.2022r.)

Medycy Nadziei – apel do związków zawodowych

Medycy Nadziei – do episkopatu

Działalność Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Medycy Nadziei oraz Ruchu Społecznego Wolni Zjednoczeni Zachodniopomorskie tj. obrona praw człowieka, pracownika, przed bezprawnymi, niemoralnymi działaniami polegającymi obwarowywaniu obecnej strategii zwalczania epidemii za pomocą przymusu, na bardzo dowolnych zasadach – stała się głośna w naszym województwie. Stąd , jako mieszkańcy regionu zachodniopomorskiego i jako Polacy w ojczyźnie oraz poza jej granicami zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o podjęcie takich działań również w sprawie wszystkich pracowników ochrony zdrowia. W kilku jednostkach leczniczych podległych Zarządowi Województwa właśnie opublikowano różne pisma, które na bliżej nieokreślonych zasadach , mają wszystkich pracowników tych placówek zmusić do podjęcia obowiązku szczepienia na COVID-19 przed marcem 2022 roku, na podstawie najnowszego rozporządzenia Ministra Zdrowia Bardzo serio traktujemy ich medyczne powołanie. W służbie pacjentom, są oczywiście gotowi na zasadach pewnego ryzyka przyjmować sami substancje, szczepionki. Jednak mija właśnie dokładnie rok, od słynnej wypowiedzi głównego doradcy premiera ds. epidemii prof. Andrzeja Horbana: „zaszczepieni na COVID-19 nie będą zarażali, bo nie będą zakażeni”. Wiemy o tym najlepiej, że – na co dzień działający na pierwszej linii frontu leczenia mieszkańców regionu zachodniopomorskiego medycy też chorują, a aktualnie częściej chorują zaszczepieni podwójna dawką, niż niezaszczepieni. Strategia walki z epidemią za pomocą dotychczas podawanych, warunkowo jedynie dopuszczonych szczepionek, okazała się nieskuteczna. Można oczywiście dyskutować, preparaty nie były dostatecznie przebadane, co do ich faktycznych możliwości zapobiegawczych (nie mówiąc już o ewentualnych skutkach niepożądanych), od początku politycy prowadzili akcję wyłącznie propagandową, nie bacząc na faktyczną sytuację medyczną. Dotychczasowe strategie okazały się niewątpliwie chybione, o czym świadczy najlepiej kompromitująca dziś wypowiedź prof. Horbana sprzed roku. Skoro więc przyjęcie, bądź nie preparatów, nie decyduje o dobru pacjentów uważamy, iż zmuszanie medyków do ich przyjmowania nie ma podstaw merytorycznych, naukowych. Oczywiście, każdemu należy pozostawić wolność wyboru, jeśli uważa, że preparaty te mogą służyć jego osobistemu zdrowiu. Na dziś jednak wydaje się oczywiste, że równie uzasadnionym jest, gdy ktoś nie chce podejmować ryzyka ich przyjmowania zwłaszcza iż, jak już jasno widać, oznaczać to będzie nieograniczone w czasie przyjmowanie ich co kilka miesięcy bez jasnej perspektywy, iż faktycznie pozwoli to na rozwiązanie problemu epidemii. Oczywiście, dodatkowym argumentem jest tu niejasność kwestii odpowiedzialności, jej zakresu, w przypadku wystąpienia niepożądanych skutków przyjmowania tych substancji, co wciąż zdaje się kwestią nie do końca wyjaśnioną. Pisma dyrektorów szczecińskich jednostek, które bardzo wielu pracowników tych jednostek odczytuje jako groźbę, nie są do końca zrozumiałe. Jakie konsekwencje i na jakiej podstawie prawnej mają dotknąć tych z medyków, którzy nie podporządkują się rozkazowi dyrekcji? Bardzo prosimy o podpisywanie tej petycji do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i udostępnianie jej na forach i mediach społecznościowych i wśród znajomych. Serdecznie dziękujemy, Marcin Sowiński Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Medycy nadziei oraz Maciej Skawiński, lider Ruchu Społecznego Wolni Zjednoczeni Zachodniopomorskie.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PETYCJI | CitizenGO