Listy i apele

dokumenty wysłane

LISTA WYSŁANYCH DOKUMENTÓW

Jako Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia – Medycy Nadziei bierzemy aktywny udział w pisaniu listów i apeli z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawach obrony praw i wolności obywatelskich Polaków.

Stanowisko niżej wymienionych stowarzyszeń i organizacji w temacie procedowanej przez Światową Organizację Zdrowia konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu, dotyczącego zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię.

Apel do Posłów i Posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o ochronę interesu Polski przed wpływem Światowej Organizacji Zdrowia na wewnętrzną politykę zdrowotną Polski

Wniosek o przywrócenie do służby wojskowej porucznika Szymona Fijała (09.08.2022r.)

• Medycy Nadziei – Pismo_szczepienia_16_maja_Dz_U_pozycja 1028 (16.05.2022r.)

Medycy Nadziei – Wniosek obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla wybranych grup zawodowych – Wniosek wysłany do Ministerstwa Zdrowia – Piotra Bromber (12.05.2022r.)

Medycy Nadziei – Wniosek obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla wybranych grup zawodowych – Wniosek wysłany do Ministerstwa Zdrowia – Waldemara Kraski (12.05.2022r.)

Medycy Nadziei – Wniosek obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla wybranych grup zawodowych – Apel wystosowany do Posłów i Posłanek Prawo i Sprawiedliwość (12.05.2022r.)

Medycy Nadziei – Medycy Nadziei – NIL – AMatyja – prośba o wyjaśnienie zachowania rzecznika odpowiedzialności zawodowej – JRóżańskiego ws. Marcina Sowińskiego (4.04.2022r.)

Medycy Nadziei – NIL – A.Matyja – prośba o dostęp do informacji o toczącym się postępowaniu dyscyplinarnym ws. Marcina Sowińskiego (18.03.2022r.)

Medycy Nadziei – Odpowiedź na pismo Abp. Andrzej Dzięga (17.03.2022r.)

Medycy Nadziei – apel do związków zawodowych

Medycy Nadziei – do episkopatu

EnglishGermanPolish