Pandemia to oszustwo. Dziewczynka trzymająca swojego pluszaka w masce.

Pandemia? To wszystko kłamstwo!

Autor: Russell L. Blaylock, Theoretical Neuroscience Research, LLC, Ridgeland, Mississippi, Stany Zjednoczone.

Po raz pierwszy w historii

Pandemia COVID-19 jest to jedno z najbardziej zmanipulowanych zdarzeń chorób zakaźnych w historii medycyny. Charakteryzuje się oficjalnymi kłamstwami produkowanymi poprzez rządy krajów na całym świecie, przyklaskujące im stowarzyszenia medyczne, rady medyczne, media i agencje międzynarodowe. [3,6,57] Byliśmy świadkami długiej listy bezprecedensowych ingerencji w praktykę medyczną, w tym ataków na ekspertów medycznych, niszczenia karier medycznych wśród lekarzy odmawiających udziału w zabijaniu swoich pacjentów i masowego reżimu opieki zdrowotnej. Wszystko to zaplanowane i kierowanego przez niewykwalifikowane osoby o ogromnym bogactwie, władzy i wpływach.

Po raz pierwszy w historii Ameryki prezydent, gubernatorzy, burmistrzowie, administratorzy szpitali i federalni biurokraci określają leczenie medyczne nie w oparciu o dokładne informacje oparte na podstawach naukowych i doświadczeniu płynącym z praktyki lekarskiej, a przeważa konieczność zaakceptowania „specjalnych form opieki” i „zapobiegania”. Powszechnie stosuje się serię szczepień, remdesivir i ostatecznie respiratory. Po raz pierwszy w historii leczenia medyczne protokoły nie są formułowane w oparciu o doświadczenia lekarzy leczących z powodzeniem pacjentów, a raczej o osoby i podległe nim urzędy, które nigdy nie leczyły. Mowa tutaj o Anthonim Fauci, Billu Gates, EcoHealth Alliance, CDC, WHO, państwych urzędników ds. Zdrowia publicznego i administratorów szpitali. [23,38]

Skorumpowane media

Media (telewizja, gazety, czasopisma itp.), towarzystwa medyczne, państwowe komisje lekarskie i właściciele mediów społecznościowych okrzyknęli się jako jedyne źródło informacji dotyczących tej tak zwanej „pandemii„. Inne niezależne głosy zostały na bieżąco usuwane, wysoko wykwalifikowani i doświadczeni lekarze kliniczni i eksperci naukowi w dziedzinie chorób zakaźnych zostali zdemonizowani, ich kariery zostały systematycznie niszczone, a wszystkie odmienne informacje zostały oznaczone jako „dezinformacja” i „niebezpieczne kłamstwa”. – Nawet jeśli pochodziły od najlepszych ekspertów w dziedzinie wirusologii, chorób zakaźnych, intensywnej opieki płucnej i epidemiologii. Te zaciemnienia prawdy występowały nawet wtedy, gdy informacje były poparte obszernymi cytatami naukowymi od jednych z najbardziej wykwalifikowanych specjalistów medycznych na świecie. [23]

Niewiarygodne, że nawet osoby, takie jak dr Michael Yeadon, emerytowany były główny naukowiec i wiceprezes działu naukowego firmy Pfizer Pharmaceutical w Wielkiej Brytanii, który oskarżył firmę o wyprodukowanie niezwykle niebezpiecznej szczepionki, są ignorowane i demonizowane. Co więcej, wraz z innymi wysoko wykwalifikowanymi naukowcami stwierdził, że nikt nie powinien przyjmować tej szczepionki.

Dr Peter McCullough, jeden z najczęściej cytowanych ekspertów w swojej dziedzinie, który z powodzeniem wyleczył ponad 2000 pacjentów z COVID za pomocą protokołu wczesnego leczenia (który tak zwani eksperci całkowicie zignorowali), padł ofiarą szczególnie okrutnej napaści ze strony osób czerpiących korzyści finansowe ze szczepionek. Opublikował swoje wyniki w recenzowanych czasopismach, informując o 80% zmniejszeniu liczby hospitalizacji i 75% zmniejszeniu liczby zgonów dzięki zastosowaniu protokołu wczesnego leczenia. [44] Mimo to jest on przedmiotem nieustannej serii ataków ze strony kontrolerów informacji, z których żaden nie leczył ani jednego pacjenta.

Ani Anthony Fauci, CDC, WHO, ani żadna medyczna instytucja rządowa nigdy nie zaoferowała żadnego wczesnego leczenia innego niż Tylenol (Paracetamol), nawodnienie i wezwanie karetki pogotowia, gdy masz trudności z oddychaniem. Jest to bezprecedensowe w całej historii opieki medycznej, ponieważ wczesne leczenie zakażeń ma kluczowe znaczenie dla ratowania życia i zapobiegania poważnym powikłaniom. Te organizacje medyczne i federalne pieski nie tylko nawet nie zasugerowały wczesnego leczenia, ale zaatakowały każdego, kto próbował rozpocząć takie leczenie z całą dostępną im bronią – utratą licencji, odebraniem przywilejów szpitalnych, zawstydzeniem, zniszczeniem reputacji, a nawet aresztowaniem. [2]

Dobrym przykładem tego oburzenia przeciwko wolności słowa i dostarczaniu informacji o świadomej zgodzie jest niedawne zawieszenie przez radę lekarską w Maine licencji medycznej dr Meryl Nass i nakazanie jej poddania się ocenie psychiatrycznej z uwagi na przepisywaną jej pacjentom iwermektyny i dzielenia się swoją wiedzą w tej dziedzinie. [9,65] Autor tego tekstu przyznaje, że zna dr Nass osobiście i może ręczyć za jej uczciwość, błyskotliwość i oddanie prawdzie. Jak dodaje – jej naukowe kwalifikacje są nienaganne. Takie zachowanie komisji ds. licencji medycznych przypomina metodologię sowieckiego KGB w okresie, gdy dysydenci byli więzieni w psychiatrycznych gułagach, aby uciszyć ich sprzeciw.

Bezprecedensowe ataki

Inną bezprecedensową taktyką jest usunięcie odmiennych lekarzy ze stanowisk redaktorów czasopism, recenzentów i wycofanie ich artykułów naukowych z czasopism, nawet po tym, jak artykuły te zostały wydrukowane. Do czasu tego pandemicznego wydarzenia nigdy nie widziałem, aby tak wiele artykułów w czasopismach zostało wycofanych – zdecydowana większość promująca alternatywy sposób leczenia, często kwestionujący bezpieczeństwo szczepionek. Zwykle przedłożony artykuł lub badanie jest recenzowane przez ekspertów w tej dziedzinie, zwane recenzją naukową. Recenzje te mogą być dość intensywne i szczegółowo zbierane, nalegając, aby wszystkie błędy w artykule zostały poprawione przed publikacją. Tak więc, o ile oszustwo lub inny poważny ukryty problem nie zostanie odkryty po wydrukowaniu papieru, papier pozostaje w literaturze naukowej.

Obecnie jesteśmy świadkami rosnącej liczby doskonałych artykułów naukowych, napisanych przez najlepszych ekspertów w tej dziedzinie, wycofywanych z głównych czasopism medycznych i naukowych tygodnie, miesiące, a nawet lata po publikacji. Uważna analiza wskazuje, że w zbyt wielu przypadkach autorzy ośmielili się zakwestionować zaakceptowane dogmaty przez kontrolerów publikacji naukowych – szczególnie dotyczące bezpieczeństwa, alternatywnych metod leczenia lub skuteczności szczepionek. [12,63] Czasopisma te opierają się na obszernych reklamach firm farmaceutycznych dla ich przychodów. [13,34,35]

Zdarzyło się kilka przypadków, w których potężne firmy farmaceutyczne wywierały wpływ na właścicieli tych czasopism, aby usunąć artykuły, które w jakikolwiek sposób kwestionują produkty tych firm

Napiszemy jak chcecie

Jeszcze gorsze jest pisanie artykułów medycznych promujących leki i produkty farmaceutyczne obejmujące fałszywe badania. Są to tzw. artykuły ghostwritten. (Ghostwriter – osoba, która za wynagrodzeniem pisze, koryguje lub redaguje: artykuły, prace naukowe,)[49,64] Cytowany przez Guardiana Richard Horton, mówi otwarcie, że „czasopisma przekształciły się w pralnie informacji dla przemysłu farmaceutycznego”. [13,63] Oszukańcze artykuły sponsorowane każdorazowo przez gigantów farmaceutycznych regularnie pojawiały się w najlepszych czasopismach klinicznych, takich jak JAMA i New England Journal of Medicine – nigdy nie zostały usunięte pomimo udowodnionych nadużyć naukowych i manipulacji danymi. [49,63]

Artykuły Ghostwritten polegają na wykorzystaniu firm, których zadaniem jest projektowanie artykułów zawierających zmanipulowane dane w celu wsparcia produktu farmaceutycznego, a następnie akceptowanie tych artykułów przez czasopisma kliniczne o dużym wpływie, to znaczy czasopism, które najprawdopodobniej wpłyną na podejmowanie decyzji klinicznych przez lekarzy. Co więcej, dostarczają lekarzom w praktyce klinicznej bezpłatne przedruki tych zmanipulowanych artykułów. The Guardian znalazł 250 firm zaangażowanych w ghostwritting. Ostatnim krokiem jest rekrutacja uznanych ekspertów medycznych, aby ich wykorzystać ich prestiż do nadania odpowiedniej rangi artykułom. Ci zrekrutowani autorzy medyczni są albo opłacani po wyrażeniu zgody na dodanie swojego nazwiska napisanych artykułów, albo robią to dla prestiżu ich nazwiska w artykule uznanego czasopisma medycznego. [11]

Szpitalni decydenci

Podczas gdy ataki na wolność słowa są zwyczajnie przerażające, jeszcze gorsza była powszechna kontrola, jaką dyrektorzy, prezesi szpitali sprawowali nad szczegółami opieki medycznej w szpitalach. Ci najemnicy instruowali lekarzy, których protokołów leczenia mają przestrzegać, a jakich mają nie stosować, bez względu na to, jak szkodliwe są te „zatwierdzone” terapie lub jak korzystne są te „niezatwierdzone” . [33,57]

Nigdy w historii amerykańskiej medycyny administratorzy szpitali nie dyktowali lekarzom, jak mają leczyć pacjentów i jakich leków mogą do tego używać. CDC (Centers for Disease Control and Prevention, CDC – agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.) nie ma uprawnień do dyktowania szpitalom lub lekarzom wyboru drogi leczenia. Jednak większość lekarzy zastosowała się do nich bez najmniejszego oporu.

Federalna ustawa o opiece medycznej zachęcała do tej ludzkiej katastrofy, oferując wszystkim amerykańskim szpitalom do 39 000 dolarów za każdego pacjenta OIOM, którego umieścili na respiratorach, pomimo faktu, że na początku było oczywiste, że respiratory były główną przyczyną śmierci wśród tych niczego nie podejrzewających, ufnych pacjentów.

Szpitale w finansowym dołku

Ponadto szpitale otrzymały 12 000 dolarów za każdego pacjenta, który został przyjęty na OIOM – to wyjaśnia, dlaczego wszystkie federalne instytucje medyczne (CDC, FDA, NIAID, NIH itp.) robiły wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec wczesnemu leczeniu ratującemu życie. [46] Pozwolenie pacjentom na pogorszenie stanu do tego stopnia, że potrzebowali hospitalizacji, oznaczało dużo większe pieniądze dla wszystkich szpitali. Coraz większej liczbie szpitali grozi bankructwo. [50] Większość z tych szpitali jest obecnie własnością krajowych lub międzynarodowych korporacji.[10]

Warto również zauważyć, że wraz z nadejściem tej „pandemii” byliśmy świadkami gwałtownego wzrostu liczby sieci szpitali wykupujących wiele z tych zagrożonych finansowo szpitali. [1,54] Zauważono, że miliardy federalnej pomocy Covid są wykorzystywane przez tych gigantów szpitalnych do nabywania tych zagrożonych finansowo szpitali, co jeszcze bardziej zwiększa siłę medycyny korporacyjnej nad niezależnością lekarzy. Lekarze wydaleni ze swoich szpitali mają trudności ze znalezieniem pracy w innym ze szpitali, ponieważ te również są własnością tego samego korporacyjnego giganta. W rezultacie polityka nakazu szczepień obejmuje znacznie większą liczbę pracowników szpitali. Na przykład Mayo Clinic zwolniła 700 pracowników za skorzystanie z prawa do odmowy przyjęcia niebezpiecznej, zasadniczo nieprzetestowanej eksperymentalnej szczepionki. [51,57] Mayo Clinic zrobiła to pomimo faktu, że wielu z tych pracowników było bardzo potrzebnych w najgorszym czasie epidemii.

Główne ośrodki medyczne, takie jak Mayo Clinic, otrzymują dziesiątki milionów dolarów dotacji z NIH każdego roku, a także od producentów farmaceutycznych tych eksperymentalnych „szczepionek”. Zdaniem autora jest to prawdziwy czynnik napędzający tę politykę. Gdyby można było to udowodnić w sądzie, zarządcy udzielający tych pełnomocnictw powinni być ścigani w najszerszym zakresie prawa i pozwani przez wszystkie poszkodowane strony. Problem bankructwa szpitali staje się coraz bardziej dotkliwy z powodu nakazów szczepień w szpitalach. Na te z kolei nie godzi się personel – zwłaszcza pielęgniarki. [17,51] To wszystko jest bezprecedensowe w historii opieki medycznej.

Zgony, których mogło nie być

Kiedy rozpoczęła się ta pandemia, CDC nakazało szpitalom przestrzeganie protokołu leczenia, który doprowadził do śmierci setek tysięcy pacjentów, z których większość wyzdrowiałaby, gdyby zezwolono na odpowiednie leczenie. [43,44] Większości tych zgonów można było zapobiec, gdyby lekarzom pozwolono na wczesne leczenie takimi produktami jak iwermektyna, hydroksychlorochina oraz szereg innych bezpiecznych leków i naturalnych związków.

Oszacowano, na podstawie wyników lekarzy leczących z powodzeniem większość pacjentów z covidem, że z 800 000 osób, o których mówi się, że zmarły na Covid, 640 000 można było nie tylko uratować, ale w wielu przypadkach powrócić do stanu zdrowia sprzed infekcji, gdyby nakazano wczesne leczenie tymi sprawdzonymi metodami.

To zaniedbanie wczesnego leczenia stanowi masowe morderstwo. Oznacza to, że siedemdziesięciu pięciu do osiemdziesięciu procent zgonów można było zapobiec. [43,44]

Trzeba też pamiętać, że to zdarzenie nigdy nie spełniało kryteriów pandemii. Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła kryteria, aby uczynić z tego pandemię. Aby zakwalifikować się do statusu pandemii, wirus musi cechować się wysoką śmiertelnością i nie powinny być znane metody jego leczenia. W obu przypadkach WHO się ośmieszyło – ponieważ dzisiaj jest wiadomo, że śmiertelność to tylko 0,02%-0,03% + istnieją skuteczne, tanie i znane od lat metody leczenia.

Drakońskie środki ustanowione w celu powstrzymania tej wymyślonej „pandemii” nigdy nie okazały się skuteczne – chodzi o maskowanie społeczeństwa, dystans społeczny, kwarantanny, zamykanie biznesów. Wiele starannie przeprowadzonych badań podczas poprzednich sezonów grypowych wykazało, że wszelkiego rodzaju maski nigdy nie zapobiegły rozprzestrzenianiu się wirusa wśród społeczeństwa. [60]

Rykoszet trafia w dzieci

W rzeczywistości niektóre bardzo dobre badania sugerowały, że maski faktycznie rozprzestrzeniają wirusa, dając ludziom fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Zaobserwowano i wielokrotnie podnoszono również, że ludzie nagminne sami zabrudzają swoje maski – dotykając ich, niewłaściwe usuwając z twarzy, przechowując. W ciągu kilku minut od założenia maski można wyhodować wiele patogennych bakterii w obrębie masek, narażając tym samym osobę z obniżoną odpornością na wysokie ryzyko bakteryjnego zapalenia płuc. [16] Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Florida wyhodowało ponad 11 patogennych bakterii z wnętrza maski noszonej przez dzieci w szkołach. [40]

Wiadomo było również, że dzieci zasadniczo nie były narażone na ryzyko zachorowania na wirusa i transmisję.

Ponadto wiadomo było również, że noszenie maski przez ponad 4 godziny (jak to miało miejsce w przeważającej ilości szkołach) powoduje znaczne niedotlenienie (niski poziom tlenu we krwi) i hiperkapnię (wysoki poziom CO2), które mają szereg szkodliwych skutków dla zdrowia, w tym upośledzenie rozwoju mózgu dziecka. [4,72,52]

Wiemy, że rozwój mózgu trwa długo po latach szkolnych. Niedawne badanie wykazało, że dzieci urodzone podczas „pandemii” mają znacznie niższe IQ – jednak rady szkolne, dyrektorzy szkół i inni biurokraci edukacyjni są oczywiście obojętni. [18]

Narzędzia handlu indoktrynacją

Projektanci tej pandemii spodziewali się, że z czasem społeczeństwa zaczną zadawać kłopotliwe pytania. Aby temu zapobiec zastosowano narzędzie „sprawdzania faktów”. Z każdą konfrontacją ze starannie udokumentowanymi dowodami, medialni „weryfikatorzy faktów” odpowiadali zarzutem „dezinformacji” i bezpodstawnym zarzutem „teorii spiskowej”, który w ich leksykonie został „obalony”. Nigdy nie powiedziano nam, kim są weryfikatorzy faktów ani źródło ich „obalających” informacji – mieliśmy po prostu wierzyć „weryfikatorom faktów”. Niedawna sprawa ujawniła, że „weryfikatorzy faktów” na Facebooku używali opinii własnego personelu, a nie prawdziwych ekspertów do sprawdzania „faktów”. [59] Kiedy jednak źródła zastawały faktycznie ujawniane – zawsze prowadziły tymi samymi skorumpowanymi drogami – do CDC, WHO lub Anthonego Fauci.

Oto lista rzeczy, które zostały oznaczone jako „mity” i „dezinformacja”, które później okazały się prawdziwe.

 • Bezobjawowi zaszczepieni rozprzestrzeniają wirusa tak samo jak w przypadku nieszczepionych.
 • Szczepionki nie mogą odpowiednio chronić przed nowymi wariantami, takimi jak Delta i Omicron.
 • Naturalna odporność jest znacznie lepsza od odporności szczepionkowej i najprawdopodobniej trwa przez całe życie.
 • Odporność na szczepionki nie tylko słabnie po kilku miesiącach, ale wszystkie komórki odpornościowe są upośledzone przez dłuższy czas, co naraża zaszczepionych na wysokie ryzyko wszystkich infekcji i raka.
 • Szczepionki COVID mogą powodować znaczną częstość występowania zakrzepów krwi i innych poważnych działań niepożądanych
 • Zwolennicy szczepionki będą domagać się licznych boosterów, ponieważ każdy wariant pojawi się na scenie.
 • Fauci będzie nalegał na szczepionkę covidową dla małych dzieci, a nawet niemowląt.
 • Paszporty szczepionkowe będą wymagane do wejścia do firmy, latania samolotem i korzystania z transportu publicznego
 • Będą obozy internowania dla nieszczepionych (jak w Australii, Austrii i Kanadzie)
 • Niezaszczepionym odmówi się zatrudnienia.
 • Istnieją tajne porozumienia między rządem, elitarnymi instytucjami i producentami szczepionek.
 • Wiele szpitali było pustych lub miało niskie obłożenie podczas pandemii.
 • Białko kolca ze szczepionki wchodzi do jądra komórki, zmieniając funkcję naprawy DNA komórki.
 • Setki tysięcy zostało zabitych przez szczepionki, a wiele razy więcej zostało trwale uszkodzonych.
 • Wczesne leczenie mogło uratować życie większości z 700 000 zmarłych.
 • Wywołane szczepionką zapalenie mięśnia sercowego (któremu początkowo zaprzeczano) jest poważnym problemem i ustępuje w krótkim czasie.
 • Specjalne śmiertelne partie (partie) tych szczepionek miesza się z masą innych szczepionek przeciwko Covid-19

Kilka z tych twierdzeń osób sprzeciwiających się szczepionkom pojawia się teraz na stronie internetowej CDC – większość nadal jest identyfikowana jako „mity”. Dzisiaj obszerne dowody potwierdziły, że każdy z tych tak zwanych „mitów” był w rzeczywistości prawdziwy. Za tym nadal opowiada się Anthony Fauci. Na przykład, powiedziano nam, nawet przez naszego upośledzonego poznawczo prezydenta, że po wypuszczeniu szczepionki wszyscy zaszczepieni ludzie mogą zdjąć maski. Oops! Powiedziano nam wkrótce potem – zaszczepieni mają wysokie stężenia (miana) wirusa w nosach i ustach (nosogardzieli) i mogą przenosić wirusa na innych – zwłaszcza na członków własnej rodziny. W rzeczywistości zaleca się podwójne maskowanie. Zaszczepieni są obecnie znani jako główni superrozprzestrzeniacze wirusa, a szpitale są wypełnione chorymi zaszczepionymi i osobami cierpiącymi na poważne powikłania poszczepienne. [27,42,45]

Inną taktyką zwolenników szczepionek jest demonizowanie tych, którzy odrzucają szczepienie z różnych powodów. Media odnoszą się do tych krytycznie myślących osób jako „antyszczepionkowców„, „opornych na szczepionki”, „wrogów większego dobra” i jako tych, którzy przedłużają pandemię.

Fakt(e) hunterzy

Jeśli chodzi o informacje udostępniane opinii publicznej, praktycznie wszystkie media są pod kontrolą gigantów farmaceutycznych lub innych, którzy korzystają z tej „pandemii”. Historie, które znamy są wszędzie takie same – bez odstępstw – wszystkie treści, sformułowania takie same. Tuszowanie prawdy jest codziennością. Kłamstwa generowane przez tych kontrolerów informacji są zwyczajnie ukrywane przed opinią publiczną. Wszystkie dane napływające do mediów krajowych (telewizji, gazet i czasopism), a także lokalnych wiadomości, które oglądasz każdego dnia, pochodzą tylko z „oficjalnych” źródeł – z których większość to kłamstwa, zniekształcenia lub całkowicie wyprodukowane od samego początku.

W czasie tej tzw. „Pandemii” lwią częścią budżetu reklamowego Mediów były wpływy od międzynarodowych firm farmaceutycznych. Tylko w 2020 roku przemysł farmaceutyczny wydał na takie formy reklamy 6,56 mld dolarów. [13,14] Światowej sławy eksperci we wszystkich dziedzinach chorób zakaźnych są wykluczeni z ekspozycji w mediach głównego nurtu i mediach społecznościowych, jeśli w jakikolwiek sposób odbiegają od wymyślonych kłamstw ze strony twórców tych szczepionek. Firmy farmaceutyczne wydają dziesiątki milionów na reklamę w mediach społecznościowych, a liderem pozostanie Pfizer z 55 milionami dolarów w 2020 roku. [14]

O logice i dowodach naukowych, których nie widać

Czy dowody naukowe, starannie przeprowadzone badania, doświadczenie kliniczne i logika medyczna miały jakikolwiek wpływ na powstrzymanie tych nieskutecznych i niebezpiecznych szczepionek? Absolutnie nie! Drakońskie wysiłki mające na celu zaszczepienie wszystkich na planecie trwają (z wyjątkiem elit, pracowników poczty, członków Kongresu i innych wtajemniczonych). [31,62]

W przypadku wszystkich innych leków i poprzednich konwencjonalnych szczepionek poddawanych przeglądowi przez FDA, niewyjaśniona śmierć 50-ciu osób spowodowałaby zatrzymanie dalszej dystrybucji produktu, jak to miało miejsce w 1976 r. Z ponad 18 000 zgonów zgłoszonych przez system VAERS w okresie 14 grudnia 2020 r. i 31 grudnia, 2021 r., a także 139 126 poważnych obrażeń (w tym zgonów) w tym samym okresie, nadal nie ma zainteresowania zatrzymaniem tego śmiertelnego programu szczepień. [61] Co gorsza, żadna poważna agencja rządowa nie prowadzi poważnego dochodzenia w celu ustalenia, dlaczego ci ludzie umierają lub zostają poważnie i trwale ranni przez te szczepionki. [15,67] To, co widzimy, to ciągła seria tuszowania i unikania przez producentów szczepionek i ich promotorów.

Wojna przeciwko skutecznym, tanim i bardzo bezpiecznym lekom, które ponad wszelką wątpliwość okazały się uratować miliony istnień ludzkich na całym świecie, nie tylko trwa, ale nasiliła się. [32,34,43]

Lekarzom mówi się, że nie mogą leczyć swoich pacjentów zgodnie ze swoją wiedzą, bo jeśli to zrobią, zostaną usunięci ze szpitala, odbierze się im licencję medyczną lub ukarze się ich na wiele innych sposobów. Wiele aptek odmówiło realizacji recept na lwermektynę lub hydroksychlorochinę, mimo że miliony ludzi przyjmowały te leki bezpiecznie przez ponad 60 lat w przypadku hydroksychlorochiny i dziesięcioleci dla iwermektyny. [33,36] Ta odmowa realizacji recept jest bezprecedensowa i została zaplanowana przez tych, którzy chcą zapobiec alternatywnym metodom leczenia. Kilka firm, które produkują hydroksychlorochinę, zgodziło się opróżnić swoje zapasy leku, przekazując je do Strategicznego Zapasu Narodowego, co znacznie utrudnia zdobycie tego leku. [33] Dlaczego rząd miałby to robić, skoro ponad 30 dobrze przeprowadzonych badań wykazało, że lek ten zmniejszył liczbę zgonów z 66% do 92% w takich krajach jak Indie, Egipt, Argentyna, Francja, Nigeria, Hiszpania, Peru, Meksyk. [23]

Krytycy tych dwóch ratujących życie leków są najczęściej finansowani przez Billa Gatesa i Anthony’ego Fauciego, którzy zarabiają miliony na tych szczepionkach. [48,15]

Aby jeszcze bardziej powstrzymać stosowanie tych leków, przemysł farmaceutyczny z Billem Gates & Anthonym Fauci sfinansowali fałszywe badania, aby udowodnić, że hydroksychlorochina jest niebezpiecznym lekiem i może uszkodzić serce. [34] Aby uczynić ten oszukańczy przypadek, naukowcy podali najbardziej chorym pacjentom z covidem niemal śmiertelną dawkę leku, w dawce znacznie wyższej niż stosowana u jakiegokolwiek pacjenta z covidem przez dr Kory, McCullough i innych „prawdziwych” oraz współczujących lekarzy, lekarzy, którzy faktycznie leczyli pacjentów z covidem. [23]

Co w odpowiedzi na to zastosowano? Oczywiście ludzie zostali zasypani opowieściami o śmiertelnym działaniu hydroksychlorochiny, a wszystko to z przerażonym spojrzeniem fałszywej paniki. Wszystkie te historie o niebezpieczeństwach związanych z iwermektyną okazały się nieprawdziwe, a niektóre historie były niezwykle niedorzeczne. [37,43]

Atak na iwermektynę był jeszcze bardziej okrutny niż przeciwko hydroksychlorochinie. Wszystko to, i wiele więcej, jest skrupulatnie opisane w znakomitej nowej książce Roberta Kennedy’ego Jr – The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma i globalna wojna z demokracją i zdrowiem publicznym. [32] »Jeśli naprawdę troszczysz się o prawdę i o wszystko, co wydarzyło się od czasu rozpoczęcia tego okrucieństwa, musisz nie tylko przeczytać, ale uważnie przestudiować tę książkę. Jest to zaprojektowana ludzka tragedia o biblijnych proporcjach przez jednych z najbardziej podłych, bezdusznych psychopatów w historii.

Miliony zostały celowo zabite i okaleczone, nie tylko przez tego zmodyfikowanego wirusa, ale także przez samą szczepionkę i drakońskie środki stosowane przez te rządy w celu „kontrolowania rozprzestrzeniania się pandemii”. Nie wolno nam ignorować „śmierci z rozpaczy” spowodowanej tymi drakońskimi środkami, które mogą przekroczyć setki tysięcy. W rezultacie miliony ludzi głodowały w krajach trzeciego świata.

W samych Stanach Zjednoczonych, z 800 000 zmarłych, jak twierdziła biurokracja medyczna, ponad 600 000 z tych zgonów było wynikiem celowego zaniedbania wczesnego leczenia, blokowania stosowania skutecznych i bezpiecznych leków, takich jak hydroksychlorochina i iwermektyna, oraz przymusowego stosowania śmiertelnych metod leczenia, takich jak remdesivir + stosowanie respiratorów.

Aby to wszystko spotęgować, z powodu nakazów szczepień wśród całego personelu szpitalnego, tysiące pielęgniarek i innych pracowników szpitali zrezygnowało lub zostało zwolnionych. [17,30,51] Doprowadziło to do krytycznych niedoborów tych ważnych pracowników służby zdrowia i niebezpiecznej redukcji łóżek OIOM w wielu szpitalach. Ponadto, jak miało to miejsce w Lewis County Healthcare System, specjalistyczny system szpitalny w Lowville w stanie Nowy Jork, zamknął swój oddział położniczy po rezygnacji 30 pracowników szpitali w związku z katastrofalnymi nakazami szczepień. Ironia we wszystkich tych przypadkach rezygnacji polega na tym, że dyrektorzy, prezesi bez wahania zaakceptowali te masowe straty kadrowe, pomimo narzekań na braki kadrowe podczas „kryzysu”. Jest to szczególnie zastanawiające, gdy dowiedzieliśmy się, że szczepionki nie zapobiegają przenoszeniu wirusa, a obecny dominujący wariant ma wyjątkowo niską patogeniczność.

Niebezpieczeństwa związane ze szczepionkami są coraz częściej ujawniane przez naukę.

Podczas gdy większość badaczy, wirusologów, badaczy chorób zakaźnych i epidemiologów została zastraszona, rosnąca liczba osób o wysokiej uczciwości z ogromną wiedzą specjalistyczną zgłosiła się, aby powiedzieć prawdę – to znaczy, że te szczepionki są śmiertelne.

Większość nowych szczepionek musi przejść szeroko zakrojone testy bezpieczeństwa przez lata, zanim zostaną zatwierdzone. Nowe technologie, takie jak szczepionki mRNA i DNA, wymagają co najmniej 10 lat dokładnych testów i szeroko zakrojonych obserwacji. Te nowe tak zwane szczepionki były „testowane” tylko przez 2 miesiące, a następnie wyniki tych testów bezpieczeństwa były i nadal są utrzymywane w tajemnicy. Zeznania przed senatorem Ronem Johnsonem przez kilku, którzy uczestniczyli w 2-miesięcznym badaniu, wskazują, że praktycznie nigdy nie przeprowadzono żadnych obserwacji uczestników badania. [67]

Przykładem oszustwa Pfizera i innych producentów szczepionek mRNA jest przypadek 12-letniej Maddie de Garay, która uczestniczyła w początkowym badaniu bezpieczeństwa szczepionki Pfizer. Podczas prezentacji senatora Johnsona z rodzinami okaleczonych szczepionką, jej matka powiedziała o nawracających napadach u swojego dziecka, że jest teraz przykuta do wózka inwalidzkiego, musi być karmiona rurką i cierpi na trwałe uszkodzenie mózgu. W ocenie bezpieczeństwa Pfizera przedłożonej FDA jej jedyny efekt uboczny jest wymieniony jako „ból brzucha”. Każda osoba przesłała podobne przerażające historie.

Japończycy uciekli się do pozwu FOIA (Freedom of Information Act), aby zmusić Pfizera do ujawnienia tajnego badania biodystrybucji. Powodem, dla którego Pfizer chciał zachować to w tajemnicy, jest to, że wykazał, że Pfizer okłamał opinię publiczną i agencje regulacyjne na temat losu wstrzykniętej zawartości szczepionki (nośnik nanolipidowy zamknięty w mRNA). Twierdzili, że pozostał w miejscu wstrzyknięcia (ramię), podczas gdy w rzeczywistości ich własne badania wykazały, że szybko rozprzestrzenił się po całym ciele przez krwioobieg (w ciągu 48 godzin).

Badanie wykazało również, że te śmiertelne nośniki nanolipidów gromadziły się w bardzo wysokich stężeniach w kilku narządach, w tym w narządach rozrodczych mężczyzn i kobiet, sercu, wątrobie, szpiku kostnym i śledzionie (głównym narządzie odpornościowym). Najwyższe stężenie było w jajnikach i szpiku kostnym. Wskazano, że nośniki nanolipidów również osadzały się w mózgu.

Dr Ryan Cole, patolog z Idaho, zgłosił dramatyczny wzrost wysoce agresywnych nowotworów wśród zaszczepionych osób (nie zgłoszony w mediach). Odkrył przerażająco wysoką częstość występowania nowotworów u zaszczepionych osób, szczególnie inwazyjnych czerniaków u młodych ludzi i nowotworów macicy u kobiet. [26] Inne doniesienia o aktywacji wcześniej kontrolowanych nowotworów pojawiają się również wśród zaszczepionych pacjentów z rakiem. [47] Do tej pory nie przeprowadzono żadnych badań w celu potwierdzenia tych doniesień, ale jest mało prawdopodobne, aby takie badania zostały przeprowadzone, przynajmniej badania finansowane z grantów NIH.

Wysokie stężenie białek kolcowych znalezionych w jajnikach w badaniu biodystrybucji może bardzo dobrze upośledzać płodność u młodych kobiet, zmieniać miesiączkę i może narazić je na zwiększone ryzyko raka jajnika. Wysokie stężenie w szpiku kostnym może również narazić zaszczepionych na wysokie ryzyko białaczki i chłoniaka. Ryzyko białaczki jest bardzo niepokojące teraz, gdy zaczęli szczepić dzieci już w wieku 5 lat. Żaden z tych producentów szczepionek przeciwko Covid-19 nie przeprowadził żadnych długoterminowych badań, zwłaszcza w odniesieniu do ryzyka indukcji raka. Przewlekłe zapalenie jest ściśle związane z indukcją, wzrostem i inwazją raka, a szczepionki stymulują stan zapalny.

Pacjentom z rakiem mówi się, że powinni zostać zaszczepieni tymi śmiertelnymi szczepionkami. To, – zdaniem autora – jest szalone. Nowsze badania wykazały, że ten rodzaj szczepionki wprowadza białko kolca do jądra komórek odpornościowych (i najprawdopodobniej wielu typów komórek), a gdy już tam jest, hamuje dwa bardzo ważne enzymy naprawy DNA, BRCA1 i 53BP1, których obowiązkiem jest naprawa uszkodzeń DNA komórki. [29]

Istnieje dziedziczna choroba zwana xeroderma pigmentosum, w której enzymy naprawcze DNA są wadliwe. Te nieszczęsne osoby rozwijają wiele nowotworów skóry i w rezultacie bardzo wysoką częstość występowania raka narządów. Tutaj mamy szczepionkę, która robi to samo, ale w mniej rozległym stopniu.

Jeden z wadliwych enzymów naprawczych spowodowanych przez te szczepionki nazywa się BRCA1, co wiąże się ze znacznie większą częstością występowania raka piersi u kobiet i raka prostaty u mężczyzn.

Należy zauważyć, że nigdy nie przeprowadzono badań nad kilkoma krytycznymi aspektami tego typu szczepionki.

 • Nigdy nie były testowane pod kątem długoterminowych efektów
 • Nigdy nie były testowane pod kątem indukcji autoimmunizacji
 • Nigdy nie zostały odpowiednio przebadane pod kątem bezpieczeństwa na żadnym etapie ciąży.
 • Nie przeprowadzono badań kontrolnych na dzieciach zaszczepionych kobiet
 • Nie ma długoterminowych badań na dzieciach zaszczepionych kobiet w ciąży po urodzeniu (zwłaszcza, że występuje kamień milowy neurorozwoju).
 • Nigdy nie był testowany pod kątem wpływu na długą listę schorzeń:
  • Cukrzyca
  • Choroby serca
  • Miażdżyca
  • Choroby neurodegeneracyjne
  • Efekty neuropsychiatryczne
  • Indukcja zaburzeń ze spektrum autyzmu i schizofrenii
  • Długotrwała funkcja immunologiczna
  • Pionowe przenoszenie wad i zaburzeń
  • Rak
  • Zaburzenia autoimmunologiczne

Wcześniejsze doświadczenia ze szczepionkami przeciw grypie wyraźnie pokazują, że badania bezpieczeństwa przeprowadzone przez naukowców i lekarzy klinicznych powiązanych z firmami farmaceutycznymi były zasadniczo albo źle wykonane, albo celowo zaprojektowane, aby fałszywie wykazać bezpieczeństwo i ukryć skutki uboczne i powikłania. Zostało to dramatycznie wykazane we wcześniej wspomnianych fałszywych badaniach mających na celu wskazanie, że hydroksychlorochina i iwermektyna były nieskuteczne i zbyt niebezpieczne w użyciu. [34,36,37] Te fałszywe badania doprowadziły do milionów zgonów i poważnych katastrof zdrowotnych na całym świecie. Jak stwierdzono, 80% wszystkich zgonów było niepotrzebnych i można było im zapobiec za pomocą niedrogich, bezpiecznych leków o zmienionym przeznaczeniu z bardzo długą historią bezpieczeństwa wśród milionów, które przyjmowały je przez dziesięciolecia, a nawet całe życie. [43,44]

Ironią losu jest to, że ci, którzy twierdzą, że są odpowiedzialni za ochronę naszego zdrowia, zatwierdzili słabo przetestowany zestaw szczepionek, który spowodował więcej zgonów w mniej niż rok stosowania niż wszystkie inne szczepionki łącznie podane w ciągu ostatnich 30 lat. Ich wymówką w konfrontacji było: „musieliśmy przeoczyć pewne środki bezpieczeństwa, ponieważ była to śmiertelna pandemia”. [28,46]

W 1986 roku prezydent Reagan podpisał National Childhood Vaccine Injury Act, która dawała ogólną ochronę producentom farmaceutycznym szczepionek przed sporami sądowymi dotyczącymi obrażeń przez rodziny osób poszkodowanych po szczepionkach. Sąd Najwyższy, w 57-stronicowej opinii, orzekł na korzyść firm szczepionkowych, skutecznie umożliwiając producentom szczepionek produkcję i dystrybucję niebezpiecznych, często nieskutecznych szczepionek wśród ludności bez obawy o konsekwencje prawne. Sąd nalegał na system odszkodowań za szkody poszczepienne, który wypłacił tylko bardzo niewielką liczbę odszkodowań dużej liczbie ciężko poszkodowanych osób. Wiadomo, że bardzo trudno jest otrzymać te odszkodowania. Według Health Resources and Services Administration, od 1988 roku Vaccine Injury Compensation Program (VICP) zgodził się wypłacić 3 597 odszkodowań wśród 19 098 osób poszkodowanych poszczepiennie, które złożyły wniosek o łączną sumę 3,8 miliarda dolarów. Było to przed wprowadzeniem szczepionek przeciwko Covid-19, w których same zgony przekraczają wszystkie zgony związane ze wszystkimi szczepionkami połączonymi w okresie trzydziestu lat.

W 2018 roku prezydent Trump podpisał ustawę „prawo do próby”, która zezwalała na stosowanie eksperymentalnych leków i wszystkich niekonwencjonalnych metod leczenia w przypadkach ekstremalnych schorzeń. Jak widzieliśmy w przypadku odmowy wielu szpitali, a nawet całkowitej odmowy ze strony państw, aby zezwolić na iwermektynę, hydroksychlorochinę lub inne niezatwierdzone „oficjalne” metody leczenia nawet śmiertelnych przypadków Covid-19, te nikczemne osoby zignorowały to prawo.

O dziwo, nie zastosowali tej samej logiki ani prawa, jeśli chodzi o iwermektynę i hydroksychlorochinę, z których oba przeszły szeroko zakrojone testy bezpieczeństwa w ponad 30 badaniach klinicznych o wysokiej jakości i otrzymały wspaniałe raporty na temat zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa w wielu krajach. Ponadto mieliśmy rekord stosowania tych leków przez okres do 60 lat przez miliony ludzi, stosujących te leki na całym świecie, z doskonałymi wynikami w zakresie bezpieczeństwa.

Było oczywiste, że grupa bardzo wpływowych ludzi w połączeniu z konglomeratami farmaceutycznymi nie chciała, aby pandemia się skończyła i chciała szczepionek jako jedynej opcji leczenia. Książka Kennedy’ego przedstawia tę sprawę na podstawie obszernych dowodów i cytatów. [14,32]

Dr James Thorpe, ekspert w dziedzinie medycyny matczyno-płodowej, wykazuje, że szczepionki przeciwko covid-19 podawane w czasie ciąży spowodowały 50-krotnie większą częstość poronień niż zgłaszano w przypadku wszystkich innych szczepionek łącznie. [28] Kiedy badamy jego wykres dotyczący wad rozwojowych płodu, stwierdzono 144-krotnie większą częstość występowania wad rozwojowych płodu dzięki szczepionkom Covid-19 podawanym w czasie ciąży w porównaniu ze wszystkimi innymi szczepionkami łącznymi. Jednak Amerykańska Akademia Położnictwa i Ginekologii oraz American College of Obstetrics and Gynecology popierają bezpieczeństwo tych szczepionek na wszystkich etapach ciąży i wśród kobiet karmiących piersią swoje dzieci.

Warto zauważyć, że te specjalistyczne grupy medyczne otrzymały znaczne finansowanie od firmy farmaceutycznej Pfizer. American College of Obstetrics and Gynecology, tylko w czwartym kwartale 2010 roku otrzymał łącznie 11 000 USD od samej firmy Pfizer Pharmaceutical. [70] Finansowanie z dotacji NIH jest znacznie wyższe. [20] Najlepszym sposobem na utratę tych dotacji jest krytyka źródła funduszy, ich produktów. Peter Duesberg, ze względu na swoją odwagę zakwestionowania ulubionej teorii Fauciego o AIDS wywołanym przez wirusa HIV, nie otrzymał już żadnego z 30 wniosków o dotacje, które złożył po upublicznieniu. Przed tym epizodem, jako wiodący autorytet w dziedzinie retrowirusów na świecie, nigdy nie został odrzucony w sprawie grantu NIH. [39] Tak działa „skorumpowany” system, mimo że znaczna część pieniędzy z dotacji pochodzi z podatków.

Śmiertelne partie szczepionek

Pojawiło się nowe badanie, którego wyniki są przerażające. [25] Badacz z Kingston University w Londynie ukończył obszerną analizę danych VAR (poddział CDC, który zbiera dobrowolne dane dotyczące powikłań poszczepiennych), w której pogrupował zgłoszone zgony po szczepionkach zgodnie z numerami partii szczepionek producenta. Szczepionki są produkowane w dużych nakładach zwanych partiami. Odkrył, że szczepionki są podzielone na ponad 20 000 partii i że jedna na 200 partii jest wyraźnie bardziej śmiertelna.

Zbadał wszystkie wyprodukowane szczepionki – Pfizer, Moderna, Johnson i Johnson (Janssen) itp. Odkrył, że na każde 200 partii szczepionki od Pfizera i innych producentów, jedna partia z 200 okazała się ponad 50 razy bardziej śmiertelna niż pozostałe. Inne partie szczepionek również powodowały zgony i niepełnosprawność, ale nie do tego stopnia. Te śmiercionośne partie powinny pojawić się losowo wśród wszystkich „szczepionek”, jeśli było to niezamierzone zdarzenie. Odkrył jednak, że 5% szczepionek było odpowiedzialnych za 90% poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym zgonów. Częstość zgonów i poważnych powikłań wśród tych „gorących partii” wahała się od ponad 1000% do kilku tysięcy procent wyższa niż porównywalne bezpieczniejsze partie. Jeśli uważasz, że to był przypadek – pomyśl jeszcze raz. To nie pierwszy raz, kiedy „gorące partie” były, celowo produkowane i wysyłane – zwykle z przeznaczeniem dla dzieci. W jednym z takich skandali „gorące partie” szczepionki znalazły się w jednym stanie, a szkody natychmiast stały się widoczne. Jaka była reakcja producenta? Nigdy nie chodziło o usunięcie śmiercionośnych partii szczepionki. Nakazano większe rozproszenie ich wysyłki po całym kraju, aby władze nie dostrzegły oczywistego śmiertelnego efektu.

Wszystkie partie szczepionki są ponumerowane – na przykład Moderna oznacza je takimi kodami jak 013M20A. Zauważono, że numery partii kończyły się na 20A lub 21A. Partie kończące się na 20A były znacznie bardziej toksyczne niż te kończące się na 21A. Partie kończące się na 20A miały około 1700 zdarzeń niepożądanych, w porównaniu z kilkuset do dwudziestu lub trzydziestu zdarzeń dla partii 21A. Ten przykład wyjaśnia, dlaczego niektórzy ludzie mieli niewiele lub nie mieli żadnych zdarzeń niepożądanych po przyjęciu szczepionki, podczas gdy inni zostali albo zabici, albo poważnie i trwale upośledzeni.

https://www.bitchute.com/embed/6xIYPZBkydsu/

Spotkałem się i pracowałem z wieloma osobami zajmującymi się bezpieczeństwem szczepionek i mogę powiedzieć, że nie są oni tymi antyszczepionkowcami, o których mówi się, że są. Są to wysoce odpowiedzialni, moralni, współczujący ludzie, z których wielu to najlepsi badacze i ludzie, którzy dokładnie zbadali tę kwestię. Robert Kennedy, Jr, Barbara Lou Fisher, dr Meryl Nass, profesor Christopher Shaw, Megan Redshaw, dr Sherri Tenpenny, dr Joseph Mercola, Neil Z. Miller, dr Lucija Tomjinovic, dr Stephanie Seneff, dr Steve Kirsch i dr Peter McCullough. Ci ludzie nie mają nic do zyskania i wiele do stracenia. Są zaciekle atakowani przez media, agencje rządowe i elitarnych miliarderów, którzy uważają, że powinni kontrolować świat i wszystkich w nim.

Dlaczego Fauci nie chciał sekcji zwłok tych, którzy zmarli po szczepieniu?

Jest wiele rzeczy w tej „pandemii”, które są bezprecedensowe w historii medycyny. Jednym z najbardziej zaskakujących jest to, że w szczytowym momencie pandemii przeprowadzono tak niewiele sekcji zwłok. Tajemniczy wirus szybko rozprzestrzeniał się po całym świecie, wybrana grupa osób z osłabionym układem odpornościowym poważnie chorowała, wielu umierało, a jedyny sposób, w jaki mogliśmy szybko zdobyć jak najwięcej informacji dot. wirusa zostawał zaniedbywany.

Guerriero zauważył, że do końca kwietnia 2020 r. zmarło około 150 000 osób, ale w literaturze medycznej przeprowadzono tylko 16 sekcji zwłok. [24] Wśród nich tylko siedem było kompletnymi sekcjami, pozostałe 9 było częściową lub przez biopsję igłową lub biopsję nacięcia. Dopiero po 170 000 zgonów z powodu Covid-19 i czterech miesiącach pandemii przeprowadzono pierwszą serię sekcji zwłok, czyli ponad dziesięć. Dopiero po 280 000 zgonach i kolejnym miesiącu przeprowadzono pierwszą dużą serię sekcji, w liczbie około 80. [22] Sperhake, wzywając do przeprowadzenia sekcji bez pytania, zauważył, że pierwsza pełna sekcja opisana w literaturze wraz z fotomikrografami pojawiła się w medyczno-prawnym czasopiśmie z Chin w lutym 2020 r. [41,68] Sperhake wyraził zamieszanie, dlaczego w czasie kryzysu istniała niechęć do przeprowadzania autopsji, ale wiedział, że nie pochodzi ona od patologów. Literatura medyczna była zaśmiecona apelami patologów o przeprowadzenie większej liczby autopsji. [58] Sperhake zauważył ponadto, że Instytut Roberta Kocha (niemiecki system monitorowania zdrowia) przynajmniej początkowo odradzał przeprowadzanie sekcji na zmarłych. Wiedział również, że w tym czasie 200 uczestniczących w sekcjach zwłok w Stanach Zjednoczonych przeprowadziło co najmniej 225 autopsji w 14 stanach.

Niektórzy twierdzą, że ten brak sekcji oparty był na strachu rządu przed infekcją wśród patologów, ale badanie 225 autopsji przypadków Covid-19 wykazało tylko jeden przypadek zakażenia wśród patologa… jak się później okazało zarażonego gdzie indziej. [19] Guerriero kończy swój artykuł wzywając do kolejnych sekcji następującym spostrzeżeniem:

„Patolodzy kliniczni i sądowi ramię w ramię pokonali przeszkody w badaniach autopsyjnych u ofiar Covid-19 i niniejszym wygenerowali cenną wiedzę na temat patofizjologii interakcji między SARS-CoV-2 a ludzkim ciałem, przyczyniając się w ten sposób do naszego zrozumienia choroby”. [24]

Podejrzenia dotyczące światowej niechęci narodów do zezwalania na pełne badania pośmiertne ofiar Covid-19 mogą opierać się na założeniu, że było to więcej niż przypadek. Istnieją co najmniej dwie możliwości, które się wyróżniają. Po pierwsze, ci, którzy prowadzili postęp tego „niepandemicznego” wydarzenia w postrzeganą na całym świecie „śmiertelną pandemię”, ukrywali ważną tajemnicę, którą autopsje mogły udokumentować. Mianowicie, ile zgonów zostało faktycznie spowodowanych przez wirusa. To ukrywanie prawdy sprzyjało dalszemu obowiązkowemu noszeniu masek, nakładaniu kwarantann, niszczeniu firm – i ostatecznie obowiązkowemu przymusowi szczepień. Do realizacji takiego scenariusza potrzebowali stale tego samego- bardzo dużej liczby zmarłych zakażonych Covid-19. Strach stał się siłą napędową wszystkich tych destrukcyjnych programów kontroli pandemii.

Elder i inni w swoim badaniu podzielili wyniki autopsji na cztery grupy. [22]

 1. Niektóre zgony z powodu Covid-19
 2. Prawdopodobnie śmierć Covid-19
 3. Możliwy zgon z powodu Covid-19
 4. Nie związany z Covid-19, pomimo pozytywnego testu.

Tym, co prawdopodobnie zaniepokoiło lub nawet przeraziło inżynierów tej pandemii, było to, że autopsje po prostu mogły i wykazały, że wiele z tych tak zwanych zgonów z powodu Covid-19 w rzeczywistości zmarło z powodu chorób współistniejących.

W zdecydowanej większości badań autopsyjnych patolodzy zauważyli wiele współistniejących chorób, z których większość w skrajnych momentach życia może być śmiertelna. Wcześniej wiadomo było, że wirusy przeziębienia mają 8% śmiertelności w domach opieki.

Ponadto z sekcji zwłok można by było pozyskiwać cenne dowody, które poprawiłyby leczenie kliniczne i mogłyby wykazać śmiertelny wpływ protokołów CDC wymaganych przez wszystkie szpitale, takich jak stosowanie respiratorów i śmiertelny, niszczący nerki lek Remdesivir. Autopsje wykazywałby również nagromadzenie błędów medycznych i niskiej jakości opieki, ponieważ ochrona lekarzy na oddziałach intensywnej terapii przed oczami członków rodziny nieuchronnie prowadzi do gorszej jakości opieki, jak donosi kilka pielęgniarek pracujących w tych obszarach. [53-55]

Jakkolwiek złe to wszystko było, to samo dzieje się w przypadku zgonów ze strony szczepionek covidowych – bardzo niewiele kompletnych autopsji zostało przeprowadzonych, aby zrozumieć, dlaczego ci ludzie zmarli – to znaczy tak było do niedawna. Dwaj wysoko wykwalifikowani badacze, dr Sucharit Bhakdi, mikrobiolog i wysoko wykwalifikowany ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych oraz dr Arne Burkhardt, patolog, który jest szeroko publikowanym autorytetem, który był profesorem patologii w kilku prestiżowych instytucjach, niedawno przeprowadzili autopsje 15 osób zmarłych po szczepieniu. To, co znaleźli, wyjaśnia, dlaczego tak wielu umiera i doświadcza uszkodzeń narządów i śmiertelnych skrzepów krwi. [5]

Ustalili, że 14 z 15-tu osób zmarło w wyniku szczepionek, a nie z innych przyczyn. Dr Burkhardt, patolog, zaobserwował powszechne dowody na atak immunologiczny na narządy i tkanki – zwłaszcza serce. Dowody te obejmowały rozległą inwazję małych naczyń krwionośnych z ogromną liczbą limfocytów, które powodują rozległe niszczenie komórek po uwolnieniu. Zaobserwowano, że inne narządy, takie jak płuca i wątroba, również mają rozległe uszkodzenia. Odkrycia te wskazują, że szczepionki powodowały, że organizm atakował się ze śmiertelnymi konsekwencjami. Można łatwo zrozumieć, dlaczego Anthony Fauci, a także urzędnicy ds. Zdrowia publicznego i wszyscy, którzy mocno promują te szczepionki, publicznie odradzali zlecanie sekcji zwłok zaszczepionych, którzy zmarli. Można również zauważyć, że w przypadku szczepionek, które były zasadniczo nieprzetestowane przed zatwierdzeniem dla ogółu społeczeństwa, przynajmniej agencje regulacyjne powinny być zobowiązane do uważnego monitorowania i analizowania wszystkich poważnych powikłań, a już na pewno zgonów, związanych z tymi szczepionkami. Najlepszym sposobem na to jest przeprowadzenie kompletnych sekcji zwłok.

Podczas gdy dowiedzieliśmy się ważnych informacji płynących z wykonywanych sekcji, to, co jest naprawdę potrzebne, to specjalne badania tkanek tych, którzy zmarli po szczepieniu na obecność infiltracji białka kolca w narządach i tkankach. Byłaby to krytyczna informacja, ponieważ taka infiltracja spowodowałaby poważne uszkodzenie wszystkich zaangażowanych tkanek i narządów – zwłaszcza serca, mózgu i układu odpornościowego. Wykazały to badania na zwierzętach. U tych zaszczepionych osób źródłem tych białek kolca byłyby wstrzyknięte nanolipidowe nośniki mRNA wytwarzającego białko kolca. Oczywiste jest, że rządowe władze ds. Zdrowia i producenci farmaceutyczni tych „szczepionek” nie chcą, aby te krytyczne badania zostały przeprowadzone, ponieważ społeczeństwo byłoby oburzone i zażądałoby zakończenia programu szczepień i ścigania zaangażowanych osób, które to ukrywały.

Wnioski

Wszyscy przeżywamy jedną z najbardziej drastycznych zmian w naszej kulturze, systemie gospodarczym, a także systemie politycznym w historii naszego narodu, a także reszty świata. Powiedziano nam, że nigdy nie wrócimy do „normalności” i że wielki reset został zaprojektowany w celu stworzenia „nowego porządku świata„. Wszystko to zostało nakreślone przez Klausa Schwaba, szefa Światowego Forum Ekonomicznego, w jego książce „Wielki Reset”. [66] Książka ta daje wiele wglądu w sposób myślenia utopistów, którzy z dumą twierdzą, że ten pandemiczny „kryzys” jest ich drogą do wprowadzenia nowego świata. Ten nowy porządek świata znajduje się na deskach kreślarskich elitarnych manipulatorów od ponad wieku. [73,74] W tym artykule koncentrowano się na niszczycielskich skutkach, jakie miało to dla systemu opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych, jak również dla znacznej części świata zachodniego.

Jak można zauważyć, seria niepożądanych wydarzeń miała miejsce w tym systemie. Na przykład naczelni szpitali przyjęli stanowisko dyktatorów medycznych, nakazując lekarzom przestrzeganie protokołów pochodzących nie od osób mających duże doświadczenie w leczeniu tego wirusa, ale raczej od tych złotoustych mieniących się nam z ekranów telewizorów każdego dnia. Na przykład obowiązkowe stosowanie respiratorów u pacjentów z Covid-19 na OIOM-ie zostało narzucone we wszystkich systemach medycznych, a lekarze o odmiennych poglądach zostali szybko usunięci ze swoich stanowisk. Ponadto lekarzom powiedziano, aby stosowali lek Remdesivir pomimo jego udowodnionej toksyczności, braku skuteczności i wysokiego wskaźnika powikłań. Powiedziano im, aby używali leków, które upośledzają oddychanie. W każdym przypadku ci, którzy odmówili znęcania się nad swoimi pacjentami, byli usuwani ze szpitala, a nawet grożono im utratą prawa wykonywania zawodu.

Po raz pierwszy we współczesnej historii medycyny wczesne leczenie tych zakażonych pacjentów zostało zignorowane w całym kraju. Badania wykazały, że wczesne leczenie medyczne oszczędzało 80% większej liczby zakażonych osób, gdy zostało zainicjowane przez niezależnych lekarzy. [43,44] Wczesne leczenie mogło uratować ponad 640 000 istnień ludzkich w trakcie tej „pandemii”. Pomimo demonstracji siły tych wczesnych metod leczenia, siły kontrolujące opiekę medyczną kontynuowały tę destrukcyjną politykę.

Rodzinom nie pozwolono zobaczyć swoich bliskich, zmuszając te bardzo chore osoby w szpitalach do samotnego stawienia czoła śmierci. Aby dodać jeszcze bardziej goryczy do tej każdorazowo wielkiej straty członków rodzin – pogrzeby ograniczono do kilku pogrążonych w żałobie członków rodziny, którym nie pozwolono nawet usiąść razem. Przez cały czas duże sklepy, takie jak Walmart i Cosco, mogły działać z minimalnymi ograniczeniami. Pacjentom domów opieki nie pozwolono również na wizyty rodzinne, ponownie zmuszono ich do samotnej śmierci. Przez cały czas, w wielu stanach, najbardziej przejrzystym w stanie Nowy Jork, zarażone osoby starsze były celowo przenoszone ze szpitali do domów opieki, co skutkowało bardzo wysoką śmiertelnością. Na początku tej „pandemii” ponad 50% wszystkich zgonów miało miejsce w domach opieki.

Podczas tej „pandemii” byliśmy karmieni niekończącą się serią kłamstw, zniekształceń i dezinformacji przez media, urzędników zdrowia publicznego, instytucje medyczne (CDC, FDA i WHO) oraz stowarzyszenia medyczne. Lekarze, naukowcy i eksperci w dziedzinie leczenia zakaźnego, którzy tworzyli stowarzyszenia mające na celu opracowanie bardziej skutecznych i bezpieczniejszych metod leczenia, byli regularnie demonizowani, nękani, zawstydzani, upokarzani i musieli zmierzyć się z widmem utraty prawa wykonywania zawodu (utraty licencji), utraty przywilejów szpitalnych i, w co najmniej jednym przypadku, nakazano im badanie psychiatryczne. [2,65,71]

Anthony Fauci otrzymał zasadniczo absolutną kontrolę nad wszystkimi formami opieki medycznej podczas tego wydarzenia, w tym nalegając, aby leki, z których czerpał zyski, były stosowane przez wszystkich lekarzy prowadzących. Nakazał używanie masek, mimo że początkowo śmiał się z używania masek do filtrowania wirusa. Gubernatorzy, burmistrzowie i wiele firm wykonywało jego rozkazy bez pytania.

Stosowane drakońskie środki, maskowanie, blokady, testowanie niezakażonych, stosowanie niedokładnego testu PCR, dystans społeczny i śledzenie kontaktów okazały się wcześniej mało przydatne lub nieprzydatne podczas poprzednich pandemii, ale wszystkie próby odrzucenia tych metod nie przyniosły rezultatu. Niektóre państwa ignorowały te rozkazy i miały takie same lub mniej przypadków, a także zgonów, jak stany z najściślej egzekwowanymi środkami. Ponownie, żadna ilość dowodów ani oczywistych demonstracji w tym kierunku nie miała żadnego wpływu na zakończenie tych społecznie destrukcyjnych instrukcji. Nawet gdy całe kraje, takie jak Szwecja, które unikały wszystkich tych środków, wykazywały takie same wskaźniki zakażeń i hospitalizacji jak narody o najsurowszych, bardzo drakońskich środkach, nie nastąpiła żadna zmiana polityki przez instytucje kontrolujące. Żadna ilość dowodów niczego nie zmieniła.

Eksperci w dziedzinie psychologii destrukcyjnych wydarzeń, takich jak załamania gospodarcze, poważne katastrofy i poprzednie pandemie, wykazali, że zastosowane środki wiążą się z ogromnymi kosztami w postaci „śmierci z rozpaczy” i dramatycznym wzrostem poważnych zaburzeń psychicznych. Wpływ tych środków pandemicznych na rozwój neurologiczny dzieci jest katastrofalny i w dużej mierze nieodwracalny.

Z biegiem czasu dziesiątki tysięcy ludzi mogło zginąć w wyniku tych zniszczeń. Nawet kiedy te przewidywania zaczęły się pojawiać, kontrolerzy tej „pandemii” kontynuowali je pełną parą. Drastyczny wzrost liczby samobójstw, wzrost otyłości, wzrost używania narkotyków i alkoholu, pogorszenie wielu środków zdrowotnych i przerażający wzrost zaburzeń psychicznych, zwłaszcza depresji i lęku, zostały zignorowane przez urzędników kontrolujących to wydarzenie.

W końcu dowiedzieliśmy się, że wiele zgonów było wynikiem zaniedbań medycznych. Osoby z przewlekłymi schorzeniami, cukrzycą, rakiem, chorobami sercowo-naczyniowymi i chorobami neurologicznymi nie były już prawidłowo obserwowane w swoich klinikach i gabinetach lekarskich. Operacje inne niż nagłe zostały wstrzymane. Wielu z tych pacjentów zdecydowało się umrzeć w domu, zamiast ryzykować pójście do szpitali, a wielu uważało szpitale za „domy śmierci”.

Zapisy zgonów wykazały, że nastąpił wzrost liczby zgonów wśród osób w wieku 75 lat i starszych, głównie wyjaśnionych infekcjami Covid-19, ale w przypadku osób w wieku od 65 do 74 lat liczba zgonów rosła na długo przed wybuchem pandemii. [69] W wieku od 18 do 65 lat zapisy pokazują szokujący wzrost liczby zgonów innych niż Covid-19. Niektóre z tych zgonów zostały wyjaśnione dramatycznym wzrostem liczby zgonów związanych z narkotykami, około 20 000 więcej niż w 2019 r. Liczba zgonów związanych z alkoholem również znacznie wzrosła, a liczba zabójstw wzrosła o prawie 30% w grupie wiekowej od 18 do 65 lat.

Szef firmy ubezpieczeniowej OneAmerica stwierdził, że ich dane wskazują, że śmiertelność osób w wieku od 18 do 64 lat wzrosła o 40% w okresie pandemii. [21] Scott Davidson, dyrektor generalny firmy, stwierdził, że stanowi to najwyższy wskaźnik śmiertelności w historii rejestrów ubezpieczeniowych, które każdego roku gromadzą obszerne dane na temat śmiertelności. Davidson zauważył również, że tak wysoki wzrost śmiertelności nigdy nie był obserwowany w historii gromadzenia danych o zgonach. Poprzednie katastrofy o monumentalnym zasięgu zwiększyły śmiertelność nie więcej niż 10 procent, 40 procent jest bezprecedensowe.

Dr Lindsay Weaver, główny lekarz Stanu Indiana, stwierdziła, że liczba hospitalizacji w Indianie jest wyższa niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich pięciu lat. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ szczepionki miały znacznie zmniejszyć liczbę zgonów, ale stało się odwrotnie. Szpitale są zalewane powikłaniami poszczepiennymi i ludźmi w stanie krytycznym z powodu zaniedbań medycznych spowodowanych blokadami i innymi środkami pandemicznymi. [46,56]

Dramatyczna liczba tych ludzi umiera teraz, a skok nastąpił dopiero po wprowadzeniu szczepionek. Kłamstwa płynące od tych, którzy wyznaczyli się na dyktatorów medycznych, są nieskończone. Po pierwsze, powiedziano nam, że lockdown potrwa tylko dwa tygodnie, potrwał ponad rok. Potem powiedziano nam, że maski są nieskuteczne i nie trzeba ich nosić. Szybko to się odwróciło. Potem powiedziano nam, że maska z tkaniny jest bardzo skuteczna, teraz nie jest i każdy powinien nosić maskę N95. Powiedziano nam, że istnieje poważny niedobór respiratorów, a potem odkrywamy, że zalegają nieużywane w magazynach, na miejskich wysypiskach, lub wciąż w skrzyniach nierozpakowane. Poinformowano nas, że szpitale były wypełnione głównie nieszczepionymi, a później okazało się, że na całym świecie jest dokładnie odwrotnie. Powiedziano nam, że szczepionka jest skuteczna w 95%, tylko po to, aby dowiedzieć się, że w rzeczywistości szczepionki powodują postępującą erozję wrodzonej odporności.

Po wydaniu szczepionek kobietom powiedziano, że szczepionki są bezpieczne we wszystkich stanach ciąży, tylko po to, aby dowiedzieć się, że nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących bezpieczeństwa w czasie ciąży podczas „testów bezpieczeństwa” przed wydaniem szczepionki. Powiedziano nam, że staranne testy na ochotnikach przed zatwierdzeniem EUA do użytku publicznego wykazały bezpieczeństwo szczepionek, tylko po to, aby później dowiedzieć się, że ci ochotnicy nie byli przestrzegani. Wiemy również, że komplikacje spowodowane przez szczepionki nie zostały wciągnięte na listy towarzystw ubezpieczeniowych, firm farmaceutycznych i rządów poszczególnych krajów. [67] Dowiedzieliśmy się również, że producenci farmaceutyczni szczepionek zostali poinformowani przez FDA, że dalsze testy na zwierzętach są niepotrzebne (ogół społeczeństwa został królikami doświadczalnymi). Niewiarygodne, powiedziano nam, że nowe szczepionki mRNA firmy Pfizer zostały zatwierdzone przez FDA, co było oszustwem, ponieważ inna szczepionka miała zatwierdzenie (comirnaty), a nie ta firmy BioNTech. Zatwierdzona szczepionka przeciw Covid-19 nie była dostępna w Stanach Zjednoczonych. Krajowe media poinformowały opinię publiczną, że szczepionka Pfizera została zatwierdzona i nie jest już klasyfikowana jako eksperymentalna, co jest rażącym kłamstwem.

Te śmiertelne kłamstwa trwają. Nadszedł czas, aby zatrzymać to szaleństwo i postawić tych ludzi przed wymiarem sprawiedliwości.

Zrzeczenie się

Poglądy i opinie wyrażone w tym artykule są poglądami jego autorów.

Bibliografia

1. Abelson R. Wspierany przez federalną pomoc Covid, duże sieci szpitali wykupują konkurentów. The New York Times Mat 21, 2021 (zaktualizowano 22 października 2022 r.)https://www.nytimes.com/2021/05/21/health/covid-bailout-hospital-merger.html .

2. Albright L. Nonkonformizm medyczny i jego prześladowania. Instytut Brownstone’https://brownstone.org/articles/medical-nonconformaity-and-its-persecution [Data ostatniego dostępu: 06 lutego 2022 r.]

3. Ausman JI, Blaylock RL. Jaka jest prawda? Stany Zjednoczone: James I. i Carolyn R. Ausman Education Foundation (AEF); 2021. Wirus chiński. [Google Scholar]

4. Beder A, Buyukkocak U, Sabuncuoglu H, Keskil ZA, Keskil S. Wstępny raport na temat odtleniania wywołanego maską chirurgiczną podczas poważnej operacji. Neurocirugia. 2008; 19 [Google Scholar]

5. Bhakdi S. Prezentacja wyników autopsji. https://www.brighteon.com/4b6cc929-f559-4577-b4f8-3b40f0cd2f77 Prezentacja patologii na temat wyników https://pathologie-konferenz.de/en [Ostatni dostęp w dniu 2022 r., 06 lutego]

6. Blaylock RL. Pandemia Covid-19: Jaka jest prawda? Surg Neurol Inter. 2021; 12(151) [Google Scholar]

7. Blaylock RL. National Health Insurance (Część 1): socjalistyczny koszmar. 19 sie 2009 https://haciendapublishing.com/national-health-insurance-part-i-the-socialist-nightmare-by-russell-l-blaylock-md [Ostatni dostęp 2022 Feb 06]

8. Blaylock RL. Regimentation in medicine and its human price (part 1 & 2) Wydawnictwo Hacienda. Marzec 20, 2015 https://haciendapublishing.com/regimentation-in-medicine-and-its-human-price-part-2-by-russell-l-blaylock-md [Ostatni dostęp 2022 Feb 06] [Google Scholar]

9. Blaylock RL. Wydawnictwo Haciendia; Kiedy odrzucenie ortodoksji staje się chorobą psychiczną. Sie 15, 2013 https://haciendapublishing.com/when-rejecting-orthodoxy-becomes-a-mental-illness-by-russell-l-blaylock-m-d [Ostatni dostęp 06 lut 2022] [Google Scholar]

10. Bloche MG. Przejęcie szpitali klinicznych przez korporację. Georgetown Univ Law Center. 1992. https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1731&context=facpub [Ostatni dostęp 2022 Feb 06]

11. Bosh X, Ross JS. Ghostwriting: Niewłaściwe prowadzenie badań, plagiat lub złoto. Amer J Med. 2012; 125(4):324–6. [PubMed] [Google Scholar]

12. Breggin PR, Breggin GR. Breggin PR, Breggin GR. Covid-19 i Global Predators: Jesteśmy ofiarą. Ithaca, NY: Lake Edge Press; 2021. Najlepsze czasopisma medyczne sprzedają swoje dusze; str. 285–292. [Google Scholar]

13. Breggin, p133 [Ostatni dostęp 06 lutego 2022 r.]

14. Bulik BS. 10 najlepszych wydawców reklam w Big Pharma na rok 2020. Fierce Pharma Apr 19, 2021 https://www.fiercepharma.com/special-report/top-10-ad-spenders-big-pharma-for-2020 [Ostatni dostęp 2022 Feb 06]

15. Zespół Obrony Zdrowia Dzieci Eksperci z Harvardu krytykują przytulne relacje FDA-Pharma. Obrońca. 28 stycznia 29020 r.

16. Chughtai AA, Stelzer-Braid S, Rawlinson W, Pontivivi G, Wang Q, Pan Y, et al. Zanieczyszczenie wirusami oddechowymi na zewnętrznej powierzchni maski medycznej używanej przez pracowników szpitalnej opieki zdrowotnej. BMC Infect Dis. 2019. Artykuł nr 491.

17. Coleman-Lochner L. U.S. Hospitals popchnęły się w ruinę finansową, ponieważ pielęgniarki zrezygnowały z pracy podczas pandemii. Bloomberg. Gru 21, 2021 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-21/u-s-hospitals-pushed-to-financial-ruin-as-nurses-quit-en-masse [Ostatni dostęp 06 lut 2022]

18. D’Souza K. Efekty pandemii mogły obniżyć IQ dziecka, badanie mówi EdSource. https://edsource.org/2021/pandemic-may-have-lowered-baby-iq-study-says/661285. [Ostatni dostęp 2022 Feb 06]

19. Davis GG, Williamson AK. Ryzyko przeniesienia covid-19 podczas autopsji. Arch Path Lab Med. 2020; 144(12):1445a–1445. [Google Scholar]

20. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej: Część 1. Informacje ogólne. https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-HD-20-013.html [Data ostatniego dostępu: 06 lutego 2022 r.]

21. Durden T. Life Insurance CEO twierdzi, że liczba zgonów wzrosła o 40% wśród osób w wieku od 18 do 64 lat. Raport Tylera Durdena. 2022. 3 stycznia,

22. Starszy C, Schroder AS, Aepfelbacher M, Fitzek A, Heinemann A, Heinrich F i in. Umierając z powodu zakażenia SARS-CoV-2 badanie autopsyjne pierwszych kolejnych 80 przypadków w Hamberg w Niemczech. Inter J Legal Med. 2020; 134:1275–84. [Google Scholar]

23. Front Line Covid Critical Care Alliance. https://covid19criticalcare.com [Data ostatniego dostępu: 06 lutego 2022 r.]

24. Gueriero M. Ograniczenie sekcji zwłok podczas epidemii Covid-19 we Włoszech. Roztropność czy strach? Pathologica. 2020 r.; 112:172–3. [Darmowy artykuł PMC] [PubMed] [Google Scholar]

25. Nadzieja JR. Nagła śmierć przez „gorący lot” – dr Michael Yeadon bije na alarm. Recenzja Pustyni. 2022. 24 stycznia,

26. Lekarz Huff E. Idaho donosi o „20-krotnym wzroście” zachorowania na raka wśród osób „zaszczepionych” na covid. Naturalne wiadomości. 2021. Wrz 14, https://www.naturalnews.com/2021-09-14-idaho-doctor-20times-increase-cancer-vaccinated-covid.html [Ostatni dostęp 06 lut 2022]

27. Ioannou P, Karakonstantis S, Astrinaki E, Saplamidou S, Vitsaxaki E, Hamilos G, et al. Przenoszenie SARS-C0V-2 wariant B1.1.7 wśród zaszczepionych pracowników służby zdrowia. Infekować Dis. 2021:1–4. [Google Scholar]

28. Wywiad z Jamesem Thorpe przeprowadzony przez dr Steve’a Kirscha. Rumble https://rumble.com/vru732-dr.-james-thorp-on-medical-censorship.html [Data ostatniego dostępu: 2022 Feb 06]

29. Jiang H, Mei Y-F. Białko kolca SARS-CoV-2 upośledza naprawę uszkodzeń DNA i hamuje rekombinację V(D)J in vitro. Wirusy. 2021; 13:2056. doi: 10.3390/10.3390/v13102056. [Darmowy artykuł PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Jimenez J, Vigdor N. Wiadomości Covid-19: Ponad 150 pracowników szpitali w Teksasie zostało zwolnionych lub rezygnuje z powodu nakazów szczepień. The New York Times. 2021. Cze 22, https://www.nytimes.com/live/2021/06/22/world/covid-vaccine-coronavirus-mask [Ostatni dostęp 06 lutego 2022 r.]

31. Katz E. Postal Service domaga się tymczasowego zwolnienia Bidena z mandatu dotyczącego szczepień lub testów. Władza wykonawcza rządu. 2022. Sty 22, https://www.govexec.com/workforce/2022/01/postal-service-seeks-temporary-exemption-bidens-vaccine-or-test-mandate/360376 [Ostatni dostęp 06 lut 2022]

32. Kennedy R., Jr . Wydawnictwo Skyhorse; 2021. Prawdziwy Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma i globalna wojna z demokracją i zdrowiem publicznym; str. 24–29. [Google Scholar]
33. Kennedy RF., Jr str. 24–25.34. Kennedy RF., Jr str. 26–30.35. Kennedy RF., Jr. s. 32.36. Kennedy RF., Jr str. 35–56.37. Kennedy RF., Jr str. 47–56.38. Kennedy RF., Jr str. 135.39. Kennedy RF., Jr str. 217.

40. Lee M. University of Florida znajduje niebezpieczne patogeny na masce na twarz dzieci. NTD https://www.ntd.com/university-of-florida-lab-finds-dangerous-pathogens-on-childrens-face-masks_630275.html [Data ostatniego dostępu: 06 lutego 2022 r.]

41. Liu Q, Wang RS, Qu GQ, Wang YY, Liu P, Zhu YZ i in. Raport z badania Grossa z autopsji śmierci Covid-19. Fa Yi Xue Za Zhi. 2020; 36:21–23. [PubMed] [Google Scholar]

42. Loffredo J. W pełni zaszczepione są Covid „Superspreaders” Mówi wynalazca technologii mRNA. https://childrenshealthdefernce.org/defender/justin-Williams-Robert-Malone-fully-vaccinated-covid-super-spreaders [Data ostatniego dostępu: 06 lutego 2022 r.]

43. Marik PE, Kory P, Varon J, Iglesias J, Meduri GU. Protokół MATH+ do leczenia zakażenia SARS-CoV-2: uzasadnienie naukowe. Exp rev Ant-infective Ther. 2020 doi: 10.1080/14787210.2020.1808462. [CrossRef] [Google Scholar]

44. McCullough P, Kelly R, Ruocco G, Lerma E, Tumlin J, Wheeland KR, et al. Podstawy patofizjologiczne i uzasadnienie wczesnego ambulatoryjnego leczenia zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19). Amer J Med. 2021; 134:16–22. [Darmowy artykuł PMC] [PubMed] [Google Scholar]

45. McCullough P. Badanie: W pełni zaszczepieni pracownicy służby zdrowia mają 251 razy więcej wirusa, stanowią zagrożenie dla nieszczepionych pacjentów, współpracowników. Obrońca 23.08.21. [Google Scholar]

46. McCullough P. „Jesteśmy w środku poważnej katastrofy biologicznej”: Ekspert ds. Covid dr Peter McCullough. 2021. 6 paź https://www.lifesitenews.com/news/were-in-the-middle-of-a-major-biological-catastrophe-top-covid-doc-mccullough/?_kx=9EtupqemhhFXJ1kgCo9W3xUNfwrkqB5nT7V2H15fUnA%3D.WXNMR7 [Ostatni dostęp 06 lut 2022]

47. McGovern C. Tysiące zgłaszają rozwój nieprawidłowych guzów po zastrzykach Covid. Wiadomości LifeSite. Lis 1, 2021 https://www.lifesitenews.com/news/thousands-report-developing-abnormal-tumors-following-covid-shots [Ostatni dostęp 2022 Feb 06]

48. Mercola J. Bill Gates i Anthony Fauci: „potężne, nikczemne” partnerstwo. Mercola.com.https://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-the-real-anthony-fauci-bill-gates [Data ostatniego dostępu: 06 lutego 2022 r.]

49. Moffatt B, Elliott C. Ghost Marketing: Firmy farmaceutyczne i artykuły w czasopismach ghostwriting. Persp Biol Med. 2007; 50(1):18–31. [Google Scholar]

50. Mulvany C. Covid-19 zaostrza bankructwo zagrożonych szpitali. Stowarzyszenie Zarządzania Finansami Opieki Zdrowotnej. 2020. 9 listopada

51. Muoio D. Ilu pracowników szpitale straciły z powodu nakazów szczepień? Oto dotychczasowe liczby. Zacięta opieka zdrowotna. 2022. Sty 13, https://www.fiercehealthcare.com/hospitals/how-many-employees-have-hospitals-lost-to-vaccine-mandates-numbers-so-far [Ostatni dostęp 06 lut 2022]

52. Nalivaeva NN, Turner AJ, Zhuravin IA. Rola prenatalnego niedotlenienia w rozwoju mózgu, funkcjach poznawczych i neurodegeneracji. Przedni Neurosci. 2018 doi: 10.3389/fnins.2018.00825. [CrossRef] [Google Scholar]

53. Nicole Sirotek dzieli się tym, co widziała na linii frontu w Nowym Jorku. # Morderstwo. https://rumble.com/vt7tnf-registered-nurse-nicole-sirotek-shares-what-she-saw-on-the-front-lines-in-n.html [Data ostatniego dostępu: 06 lutego 2022 r.]

54. Noether M, Mat S. Korzyści z połączenia szpitali: poglądy liderów szpitali i analiza ekonometryczna. Amer Hospital Assoc. Charles Rivers Associates. Sty, 2017 https://www.aha.org/guidesreports/2017-01-24-hospital-merger-benefits-views-hospital-leaders-and-econometric-analysis [Ostatni dostęp 06 lut 2022]

55. Świadectwo pielęgniarki Colette Martin przed Izbą Reprezentantów Luizjany. https://www.youtube.com/watch?v=cBwnIRUav5I [Data ostatniego dostępu: 06 lutego 2022 r.]

56. Pielęgniarka Dani: To protokoły szpitalne Covid-19 zabijają ludzi. https://rumble.com/vqs1v6-nurse-dani-its-the-covid-19-hospital-protocols-are-killing-people.html [Data ostatniego dostępu: 06 lut 2022]

57. Parpia R. Mayo Clinic zwalnia 700 pracowników za odmowę szczepienia na Covid-19. Reakcja szczepionkowa.https://thevaccinereaction.org/2022/01/mayo-clinic-fires-700-employees-for-refusing-to-get-covid-19-vaccinations [Data ostatniego dostępu: 06 lutego 2022 r.]

58. Pomara C, Li Volti G, Cappello F. Zgony z powodu Covid-19: czy jesteśmy pewni, że to zapalenie płuc? Proszę, autopsja, autopsja, autopsja! J Clin Med. 2020 doi: 10.3390 /jcm9051259. [CrossRef] [Google Scholar]

59. New York Post. Post Editorial Board Facebook przyznaje się do prawdy: „Sprawdzanie faktów” to tylko (lewicowa) opinia. 14 grudnia 2021 r. https://nypost.com/2021/12/14/facebook-admits-the-truth-fact-checks-are-really-just-lefty-opinion [Ostatni dostęp 6 lutego 2022 r.] [Google Scholar]

60. DG Rancourt. Maska nie działa. Przegląd nauki istotnej dla polityki społecznej Covid-19. https://archive.org/details/covid-censorship-at-research-gate-2 [Ostatni dostęp 06 lutego 2022 r.]

61. Redshaw M. Jako doniesienia o obrażeniach po szczepionkach Covid blisko 1 miliona znaków. CDC, FDA clear Pfizer, Moderna boostery dla wszystkich dorosłych. Obrońca 11/19/21.

62. Roche D. Boston Herald. 2021. 14 września, Członkowie Kongresu i ich pracownicy są zwolnieni z mandatu szczepionkowego Bidena, Newsweek 9/10/21 Boston Herald Editorial Staff. Od redakcji: Elity polityczne zwolnione z mandatów vax. [Google Scholar]

63. Ross E. Jak taktyka PR firm farmaceutycznych wypacza prezentację badań medycznych. The Guardian.https://www.theguardian.com/science/2011/may/20/drug-companies-ghost-writing-journalism [Data ostatniego dostępu: 06 lutego 2022 r.]

64. Saul S. Ghostwriters używane w badaniach Vioxx, mówi artykuł. New York Times. 15 kwietnia 2008 https://www.fpparchive.org/media/documents/public_policy/Ghostwriters%20Used%20in%20Vioxx%20studies_Stephanie%20Saul_Apr%2015,%202008_The%20New%20Times.pdf [Ostatni dostęp 06 lut 2022]

65. Saxena V. Lekarze tracą licencję lekarską. Nakazano mieć Psych Eval dla Ivermectin Scrits, Sharing Covid „dezinformacja” BRP News. Dostępne od: https://bizpacreview.com/2022/01/16/doctor-loses-license-orderedto-have-psych-eval-for-prescribing-ivermectin-sharining-covid-falsehoods-1189313. [Ostatni dostęp 2022 Feb 06]

66. Schwab K, Malleret T. Cologny/Genewa: Pandemia Covid-19 i wielki reset. Forum Wydawnicze Światowe Forum Ekonomiczne 2020. [Google Scholar]

67. Senator Ron Johnson o urazach spowodowanych szczepionką Covid-19 u badanych osób. https://www.youtube.com/watch?v=6mxqC9SiRh8 [Data ostatniego dostępu: 06 lutego 2022 r.]

68. Sperhake J-P. Autopsje zmarłego Covid-19? Absolutnie! Medycyna prawna 2020 doi: 10.1016/j.legalmed.2020.101769. [CrossRef] [Google Scholar]

69. Svab P. Skok zgonów innych niż Covid u Amerykanów w wieku 18-49 lat. Epoka Czasów. 26 stycznia – 1 lutego 2022 r.

70. Raport finansowania amerykańskich organizacji medycznych, naukowych, pacjentów i organizacji obywatelskich: Pfizer: Czwarty kwartał 2010 r. https://cdn.pfizer.com/pfizercom/responsibility/grants_contributions/pfizer_us_grants_cc_q4_2010.pdf [Data ostatniego dostępu: 06 lutego 2022 r.]

71. Vivek Saxena. Lekarze tracą licencję, nakazują mieć psych eval dla Ivermectin scrits, dzieląc się Covid „dezinformacją” BPR News.https://www.bizpacreview.com/2022/01/16/doctor-loses-license-ordered-to-have-psych-eval-for-prescribing-ivermectin-sharing-covid-falsehoods-1189313 .

72. Westendorf AM, et al. Niedotlenienie nasila immunosupresję poprzez hamowanie funkcji efektorowych limfocytów T CD4 + i promowanie aktywności Treg. Biochem Cell Physiol. 2017; 41:1271–84. [PubMed] [Google Scholar]

73. Wood PM. Wydawnictwo Spójne; 2018. Technokracja: Trudna droga do porządku światowego. [Google Scholar]74. Wood PM. Wydawnictwo Spójne; 2015. Technokracja Wschodząca: Koń Trojański Globalnej Transformacji. [Google Scholar]


Artykuły z Surgical Neurology International są tutaj dzięki uprzejmości Scientific Scholar

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these