Biała księga pandemii koronawirusa

W Białej księdze pandemii koronawirusa zostały omówione, w oparciu o setki recenzowanych artykułów naukowych, najbardziej istotne kwestie związane z wielkim kryzysem zdrowotno-polityczno-ekonomicznym, jaki ma miejsce od marca 2020 roku do dzisiaj, a którego fatalne skutki będą odczuwane przez co najmniej dziesięciolecia.

Analizie poddano takie zagadnienia jak:

• Diagnostyka COVID-19, czyli vv szczególności testy molekularne RT-PCR.
• Lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii COVID-I9 i wiarygodność oficjalnych statystyk dla przypadków „z covid” i „na covid”.
• Zamykanie szkól w okresie „pandemii COVID-19″.
• Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe, pomiar tempera-tury i restrykcje związane z podróżowaniem w okresie „pandemii COVID-19″.
• Maski.
• Szczepienia przeciw COVID-19.
• Skutki działań prawnych podjętych przez państwowe, prywatne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19.


Możliwe, że lockdown zostanie uznany za jedną z największych porażek polityki czasu pokoju we współczesnej historii – Allen 2021, International Journal of the Economics of Business


Uważamy, że kompleksowa ocena stosunku ryzyka do korzyści szczepionek mRNA wyklucza je jako pozytywny wkład w zdrowie publiczne – Seneff et al. 2022, Food and Chemical Toxicology


Przedstawiamy wyniki sekcji zwłok [..] dwóch nastolatków, którzy zmarli w przeciągu pierwszego tygodnia po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech. [..] Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwowane w tych sercach po szczepieniu różni się od typowego zapalenia mięśnia sercowego i ma obraz najbardziej przypominający kardiomiopatię stresową (toksyczną) za pośrednictwem kakcholamin – Gill et al. 2022, Archives of Pathology & Laboratory Medicine


Konsekwencje zamykania szkól były niewspółmierne w stosunku do zmniejszenia transmisji choroby koronawirusowej 2019 (COD/D-19) – Tan 2021, Medicine


Niewprowadzenie stanu nadzwyczajnego w kontekście ingerencji w konsty-tucyjne prawa i wolności obywatelskie ocenić należy krytycznie, a przyjęte rozwiązania prawne należy uznać za bezpodstawne i w większości przypadków bezprawne – r. pr. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, fragment opinii prawnej.

Zakup publikacji odbywa się poprzez sklep Ordo Medicus – Zachęcamy do zakupu!
Sklep » Ordo Medicus


About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these