Ponad 20 000 nadmiarowych zgonów w Wielkiej Brytanii od maja 2022 r.

Oficjalne dane rządowe Wielkiej Brytanii sugerują, że szczepionki przeciw COVID-19 potrzebują 5 miesięcy, aby zabić.

Powyżej średniej zgonów

Według danych Biura Statystycznego Rządu Brytyjskiego (Office for National Statistics), od maja 2022 r. w Anglii i Walii odnotowano 20.000 nadmiernych zgonów w porównaniu z poprzednią średnią pięcioletnią. Dalsze dane dostarczone przez Szkocję wskazują na dodatkowe 1.500 nadmiarowych zgonów w tym samym przedziale czasowym. Dalsze dane opublikowane przez Office for National Statistics również pokazują, że współczynniki umieralności na 100.000 są najwyższe wśród zaszczepionej populacji w Anglii. Analiza tych danych wykazała, że potrzeba około 5 miesięcy od otrzymania szczepionki Covid-19, aby ten podwyższony wskaźnik śmiertelności został zrealizowany.

W związku z tym, że masowa kampania „przypominająca” Covid-19 odbędzie się w grudniu 2021 r., ponad 20.000 zgonów odnotowanych od maja 2022 r. jest kolejnym obciążającym dowodem na to, że zastrzyki Covid-19 potrzebują pięciu miesięcy, aby zabić. Office for National Statistics (ONS) publikuje co tydzień dane dotyczące zgonów zarejestrowanych w Anglii i Walii. Najnowsze dane pokazują zgony do 12 sierpnia 2022 roku. Z ostatniego tygodnia wynika, że w Anglii i Walii było 10.355 zgonów, co oznacza 950 zgonów więcej niż wynosi średnia pięcioletnia.

Tydzień 32 2022Anglia i WaliaAngliaWalia
Zgony ogółem (wszystkie przyczyny)10,3559,670661
Zgony nadliczbowe95087873
Zmiana procentowa w stosunku do średniej z 5 lat (2016 do 2019 i 2021)10.1%10.0%12.4%
Zgony z udziałem COVID-1959256130
Odsetek zgonów z udziałem COVID-195.7%5.8%4.5%
Ogółem zgonów (Tydzień 11 2020 do Tygodnia 32 2022)1,436,1531,345,68388,368
Ogółem z udziałem COVID-19 (Tydzień 11 2020 do Tygodnia 32 2022)184,689173,69410,685
Razem nadmiar zgonów (Tydzień 11 2020 do Tygodnia 32 2022)146,753140,5377,498
Tabela 1. Zgony zarejestrowane w Anglii i Walii, tydzień zakończony 12 sierpnia 2022 r. (Tydzień 32 2022)

Ale jest to trend, który występuje od końca kwietnia 2022 roku. Poniższy wykres, stworzony przez ONS, pokazuje liczbę zgonów w tygodniu w porównaniu do średniej 5-letniej od początku 2020 roku.

Tabela 2. Całkowita liczba zgonów ze wszystkich przyczyn była powyżej średniej pięcioletniej w tygodniu 32. Liczba zarejestrowanych zgonów według tygodnia, Anglia i Walia, 28 grudnia 2019 r. do 12 sierpnia 2022 r.

Jak widać z powyższego, Anglia i Walia odnotowywały nadmiar zgonów przez większą część 2021 roku, zanim nagle na początku 2022 roku spadły poniżej średniej pięcioletniej. Ale to tylko dlatego, że ONS zdecydował się zmienić średnią pięcioletnią, aby uwzględnić rok 2021, a jak widać z powyższego, na początku 2021 roku w Anglii i Walii były dziesiątki tysięcy nadmiarowych zgonów. Jednak, jak widać z powyższego, liczba zgonów w okresie recesji nagle zaczęła rosnąć w pewnym momencie w 2022 roku i do tej pory nie udało się jej zmniejszyć. Patrząc na rzeczywisty zbiór danych opublikowany przez ONS, możemy zobaczyć, kiedy ten wzrost się rozpoczął.

Tabela 3. Zbiór danych zawiera „tygodniowe tymczasowe dane dotyczące rejestracji zgonów w Anglii i Walii, zarejestrowane w latach 2021 i 2022 oraz średnie z pięciu lat”.

Od tygodnia kończącego się 22 kwietnia 2022 r. w Anglii i Walii co tydzień odnotowywano nadmiar zgonów. Poniższy wykres przedstawia łączną liczbę zgonów między tygodniem kończącym się 22 kwietnia a tygodniem kończącym się 12 sierpnia w porównaniu ze średnią pięcioletnią.

Tabela 4. Na pomarańczowo wyszczególniona śmiertelność średnia pięcioletnia.

W sumie od 22 kwietnia zarejestrowano 181 885 zgonów. Ale średnia pięcioletnia liczba zgonów, obejmująca rok 2021, w którym przez cały rok odnotowano nadmiar zgonów, wynosi tylko 161 830 zgonów. Oznacza to, że od końca kwietnia w Anglii i Walii odnotowano 20 055 nadmiarowych zgonów.

Pytanie brzmi – dlaczego?

Kolejne dowody opublikowane przez Office for National Statistics sugerują, że przyczyną jest szczepienie Covid-19. 6 lipca ONS opublikował zbiór danych zawierający wiele przerażających danych dotyczących zgonów według statusu szczepień w Anglii od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2022 r. Tabela 1 zbioru danych ONS zawiera dane dotyczące miesięcznych standaryzowanych względem wieku współczynników umieralności według statusu szczepienia dla zgonów w okresie od 1 stycznia 21 do 31 maja 22. Pierwszy zastrzyk Covid-19 podano w Anglii 8 grudnia 2021 r., a oto dane dotyczące śmiertelności według statusu szczepienia w ciągu kolejnych 4 miesięcy.

Tabela 5. Standaryzowany względem wieku współczynnik umieralności na 100.000 osób w latach według statusu szczepień dla zgonów z powodu chorób innych niż COVID-19 (01.2021 – 04.2021)

W styczniu i lutym 2021 r. osoby nieszczepione umierały z innych przyczyn niż Covid-19 znacznie częściej niż osoby zaszczepione, po czym pod koniec kwietnia wskaźniki zdawały się normalizować. Ale proszę spojrzeć na to, co działo się od maja 2021 roku.

Tabela 6. Standaryzowany względem wieku współczynnik umieralności na 100.000 osób w latach według statusu szczepień dla zgonów z powodu chorób innych niż COVID-19 (05.2021 – 08.2021)

Nagle okazało się, że szczepiona populacja jako całość umiera częściej niż nieszczepiona z jakiejkolwiek przyczyny innej niż Covid-19, i ten trend utrzymuje się z miesiąca na miesiąc. Okazuje się również, że tendencja ta pokrywa się z tymi, którzy otrzymali zastrzyki Covid-19 jako pierwsi. Mieszkańcy Anglii zostali zaszczepieni według kolejności wieku, przy czym najstarszym zaproponowano zastrzyk Covid-19 jako pierwszy. Poniższy wykres przedstawia standaryzowane względem wieku współczynniki umieralności na 100.000 osobolat według statusu szczepienia i grupy wiekowej w miesiącu maju 2021 roku.

Tabela 7. Standaryzowane względem wieku współczynniki umieralności na 100.000 osobolat według szczepień. Status i grupa wiekowa dla zgonów spowodowanych szczepieniami innymi niż Covid-19 w podziale na grupy wiekowe.

W grudniu 2021 roku rząd brytyjski zaoferował wszystkim szczepionkę Covid-19 „Booster”. To było bezpłatne dla wszystkich. Czy naprawdę mamy uwierzyć, że to tylko przypadek, że te same dane ONS pokazują, że śmiertelność na 100 tys. osób wśród potrójnie zaszczepionych zaczęła wyprzedzać śmiertelność wśród osób niezaszczepionych od kwietnia i maja 2022 roku, czyli około pięć miesięcy później? Poniższy wykres przedstawia miesięczne standaryzowane względem wieku współczynniki umieralności według statusu szczepienia wśród osób w wieku 40-49 lat z powodu zgonów z powodu choroby Non-Covid-19 w Anglii od stycznia do maja 2022 roku.

Tabela 8. Miesięczne standaryzowane względem wieku współczynniki umieralności według statusu szczepienia wśród osób w wieku 40-49 lat dla zgonów innych niż COVID-19 w Anglii

Jak widać z powyższego, potrójny wskaźnik śmiertelności po szczepieniu przewyższył wskaźnik śmiertelności po nieszczepieniu w maju 2022 roku, pięć miesięcy po kampanii przypominającej Covid-19. Poniższy wykres przedstawia miesięczne standaryzowane względem wieku współczynniki umieralności według statusu szczepienia wśród osób w wieku od 50 do 59 lat dla zgonów spowodowanych szczepionką Non-Covid-19 w Anglii od stycznia do maja 2022 roku.

Tabela 9. Miesięczne standaryzowane względem wieku współczynniki umieralności według statusu szczepienia wśród osób w wieku 40-49 lat dla zgonów innych niż COVID-19 w Anglii

I znowu widzimy ten sam wzór. Dane ONS pokazują to samo dla potrójnie zaszczepionych w każdej grupie wiekowej od kwietnia lub maja 2022 roku. Tak samo jak w 2021 roku, około pięć miesięcy po podaniu pierwszej szczepionki. Nie powinno więc dziwić, dlaczego około pięć miesięcy po kampanii przypominającej Covid-19 Anglia i Walia znów zaczęły notować nadwyżkę zgonów w stosunku do średniej pięcioletniej, z ponad 20.000 nadwyżką zgonów na dzień 12 sierpnia. To dlatego, że zastrzyki Covid-19 potrzebują około pięciu miesięcy, aby zabić biorców.


Źródło:
Deaths registered weekly in England and Wales, provisional – Office for National Statistics (ons.gov.uk)
Official Gov. data suggests COVID Vaccines take 5 Months to Kill but 20,000+ Excess Deaths in the UK since May 2022 proves it – The Expose (expose-news.com)

Oficjalnie:
The Expose jest cenzurowane przez Google, Facebook, Twitter i PayPal.

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these