Medycy Nadziei wśród partnerów World Council for Health

Założona w 2021 roku Światowa Rada Zdrowia jest inicjatywą non-profit wspieraną przez EbMCsquared CiC, organizację interesu społecznego. Światowa Rada Zdrowia jest kierowana przez swoich międzynarodowych partnerów koalicyjnych, Komitet Sterujący, wolontariuszy i personel pomocniczy.

Czym się zajmuje World Council for Health

Światowa Rada Zdrowia jest organizacją non-profit dla ludzi, która jest informowana i finansowana przez ludzi. Nasza globalna koalicja organizacji zajmujących się zdrowiem i grup społeczeństwa obywatelskiego dąży do poszerzenia wiedzy o zdrowiu publicznym i nadania mu sensu poprzez naukę i wspólną mądrość. Poświęcamy się ochronie praw człowieka i wolnej woli, dając ludziom możliwość przejęcia kontroli nad swoim zdrowiem.

Światowa Rada Zdrowia skupia najlepszych na świecie rzeczników zdrowia, lekarzy, innowatorów i aktywistów walczących o dobre zdrowie dla wszystkich. Współpracujemy z ponad 130 organizacjami w 40 krajach, aby rozwijać wiedzę na temat zdrowia publicznego i nadawać mu sens. Razem podejmujemy działania w obronie wolności zdrowotnej i promujemy zdrowy styl życia.

Wizja WCH

Wierzymy w zdrowy świat, w którym wszyscy cieszą się przejrzystością informacji, dostępem do sprawdzonych leków i realnym działaniem w obliczu choroby – przy jednoczesnym poszanowaniu osobistych decyzji zdrowotnych każdego człowieka, bez obawy przed dyskryminacją lub prześladowaniem. Wierzymy w świat, w którym woda i powietrze są czyste, żywność nieskażona, a rodziny są razem.


Źródło:
World Council for Health | There’s A Better Way

About the Author

One thought on “Medycy Nadziei wśród partnerów World Council for Health

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these