Genomika według WHO

Rada Naukowa WHO opublikowała raport wzywający do podjęcia wspólnych wysiłków w celu przyspieszenia globalnego dostępu do genomiki.

Rada Naukowa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wydała 12 lipca 2022 r. swój pierwszy raport, w którym opowiada się za przyspieszeniem dostępu do genomiki dla zdrowia na świecie. W raporcie stwierdzono, że nie jest etycznie i naukowo uzasadnione, aby kraje mniej zamożne uzyskiwały dostęp do technologii genomicznych długo po krajach dobrze zaopatrzonych.

Genomika to dziedzina, która wykorzystuje metody biochemii, genetyki i biologii molekularnej do wykorzystania informacji o DNA i RNA w celu rozwoju medycyny i zdrowia publicznego, a także rolnictwa, badań biologicznych i innych dziedzin. Zgodnie z komunikatem agencji, raport wzywa w szczególności do rozszerzenia dostępu do technologii genomicznych w krajach o niskich i średnich dochodach (LMIC) poprzez zajęcie się brakami w finansowaniu, infrastrukturze laboratoryjnej, materiałach i wysoko wykwalifikowanym personelu. Raport Rady Naukowej przyznaje, że ceny spadają, ale stwierdza, że można je jeszcze bardziej obniżyć poprzez wprowadzenie rozwiązań, takich jak ceny warstwowe, dzielenie się prawami własności intelektualnej do tanich wersji oraz subsydiowanie skrośne, które wykorzystuje zyski z jednej dziedziny do finansowania innej.

„Technologie genomiczne są motorem niektórych z najbardziej przełomowych badań, jakie mają miejsce obecnie. Jednak korzyści z tych narzędzi nie zostaną w pełni zrealizowane, jeżeli nie będą one stosowane na całym świecie. Tylko dzięki sprawiedliwości nauka może w pełni wykorzystać swój potencjał i poprawić zdrowie wszystkich ludzi, wszędzie” – powiedział Soumya Swaminathan, główny naukowiec WHO, w komunikacie agencji. „Poprzez zwoływanie i koordynowanie wiodących światowych umysłów, co czynimy poprzez naszą Radę Naukową, WHO działa jako globalna siła napędowa dla analiz, aby stawić czoła najbardziej palącym wyzwaniom zdrowotnym na świecie”.

Doradcy zdrowia

Rada Naukowa składa się z dziewięciu czołowych naukowców i ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego z całego świata. Została powołana w kwietniu 2021 roku, aby doradzać Dyrektorowi Generalnemu WHO Tedrosowi Adhanomowi Ghebreyesusowi w kwestiach o wysokim priorytecie dotyczących zdrowia na świecie; genomika jest przedmiotem jej pierwszej analizy.

„Już teraz wiadomo, że genomika może wnieść ogromny wkład w zdrowie człowieka, od badania populacji pod kątem czynników zakaźnych, takich jak wirus powodujący COVID-19, do przewidywania i leczenia wielu chorób, takich jak nowotwory i zaburzenia rozwojowe. Zwrócenie uwagi na sprawiedliwość w stosowaniu tych technologii jest niezbędne do osiągnięcia ogromnych potencjalnych korzyści dla zdrowia ludzkiego” – powiedział w komunikacie Harold Varmus, laureat Nagrody Nobla i były dyrektor United States National Institutes of Health, a obecnie przewodniczący Rady Naukowej WHO.

W raporcie podkreślono, że w upowszechnianiu genomiki kluczowe znaczenie ma rzecznictwo, wdrażanie, współpraca i związane z tym kwestie etyczne, prawne i społeczne. W oparciu o te tematy raport zaleca utworzenie komitetu ds. genomiki, który skupi się na pomocy organizacjom komercyjnym w opracowaniu i wdrożeniu sposobów uczynienia ich produktów i technologii dostępnymi w krajach o niskich dochodach.


Źródło:
FDA Regulation of Nonprescription Drugs in Spotlight (pharmtech.com)
WHO’s Science Council launches report calling for equitable expansion of genomics

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these