Medycy_Nadziei_Istnieje ryzyko szczepionki Covid dla ludzkiego genomu_orzeka_włosi_sąd

Historyczna decyzja! Po przyjęciu istnieje ryzyko dla ludzkiego genomu – orzeka Sąd we Włoszech.

Historyczna decyzja włoskiego sądu przeciwko obowiązkowym szczepieniom + Ryzyko szczepionki Covid dla ludzkiego genomu zostało prawnie stwierdzone (Włochy)

6 lipca 2022 r. sąd we Florencji zatwierdził wyrok unieważniający środek zastosowany przez Radę Zakonu Psychologów Toskanii wobec jednego z jego członków, którego powodem było:

„Zawieszenie wykonywania zawodu grozi naruszeniem podstawowych praw jednostki, takich jak prawo do utrzymania i prawo do pracy”.

Sędzia orzekł, że psycholog nie musi być szczepiony, aby wykonywać swoją pracę, stwierdzając, że:

Substancje te nie zapobiegają zakażeniu i przenoszeniu choroby. Dlatego w świetle prawa włoskiego nie może być mowy o obowiązku. Uznaje ona również, że substancje te wywołują poważne zdarzenia niepożądane. Dlatego tym bardziej nie jest uprawnione zmuszanie kogokolwiek do zastrzyków. Sędzia postawiła w centrum godność człowieka i dwukrotnie odniosła się do okresu nazizmu i faszyzmu. Obowiązkowe szczepienia są możliwe, jeżeli istnieje świadoma zgoda. W przypadku zastrzyków Covid wyjaśniła, że świadoma zgoda nie jest możliwa, ponieważ nie znamy składników i mechanizmów działania tych substancji ze względu na tajemnicę przemysłową i rzekomą tajemnicę wojskową.

Ryzyko dla ludzkiego genomu

Ta tymczasowa decyzja opiera się na poważnym wniosku: nie ma prawa zawieszać obywatela w prawie do pracy na podstawie tego nielegalnego wniosku o szczepienie tymi eksperymentalnymi substancjami. Dzięki tej historycznej decyzji sądu „ryzyko dla ludzkiego genomu jest już prawnie stwierdzone” – powiedziała Renate Holzeisen, włoska adwokat zaangażowana w obronę praw człowieka, w wywiadzie dla włoskiego radia. „To może być kamień milowy” – powiedział Reiner Fuellmich podczas posiedzenia Komisji Corona 113, przeprowadzając wywiad z Renate Holzeisen.

Nie ma obowiązku, ponieważ oficjalne dane pokazują, że te eksperymentalne substancje nie zapobiegają zakażeniom i przenoszeniu choroby wśród osób leczonych 3 lub więcej zastrzykami Covid.
Po pierwsze, sędzia oświadcza, że na podstawie danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, AIFA (Włoską Agencję Leków) i SSN (Włoską Służbę Zdrowia), jest bardzo jasne, że te substancje (vel szczepionki Covid), określone kilkakrotnie przez sędziego jako „eksperymentalne”, nie zapobiegają zakażeniu wirusem. Aby szczepienie było obowiązkowe, substancje te powinny mieć udowodnione działanie.

Po szczepieniach – OIOM

Dlatego, skoro nie działają, w świetle włoskiego prawa nie może być mowy o obowiązku. Lekarz prowadzący intensywną terapię w Weronie oświadczył w telewizji, że wszyscy pacjenci Covid na intensywnej terapii to ludzie leczeni 3 zastrzykami Covid. Nikogo nie można zmusić do zastrzyków, ponieważ substancje te wywołują poważne zdarzenia niepożądane i jest to oparte na oficjalnych danych publicznych dotyczących zdarzeń niepożądanych. W decyzji sądu sędzia przyznaje również, że substancje te wywołują bardzo poważne skutki uboczne, które mogą prowadzić nawet do śmierci, a także wspomina o ryzyku mutacji genetycznych. Dlatego tym bardziej nie jest uzasadnione zmuszanie kogokolwiek do zastrzyków.

Sędzia oświadczył, że nie można poświęcać życia i zdrowia jednostki dla dobra populacji, ale na podstawie publicznych danych pochodzących z włoskiego i europejskiego urzędu zdrowia istnieją dowody, że w ostatecznym rozrachunku nie ma nawet korzyści dla społeczności. W centrum znajduje się godność człowieka. Obowiązkowe szczepienia nie są możliwe, ponieważ nie ma świadomej zgody ze względu na tajemnicę przemysłową i rzekomą tajemnicę wojskową dotyczącą składników i mechanizmu tych zastrzyków. Nawet gdyby te substancje działały w celu zapobiegania tym infekcjom, po okresie nazizmu i faszyzmu, nie może to być obowiązkowe bez świadomej zgody.

Sędzia stwierdził, że nie ma korzyści z tych substancji, ale nawet gdyby była korzyść, nie możemy poświęcać prawa jednostki w imię wspólnego interesu, a w centrum stawiać godność człowieka. Sędzia dwukrotnie nawiązała do okresu nazizmu i faszyzmu, do artykułu 32 włoskiej Konstytucji, podkreślając, że nie bez powodu godność jest w centrum pierwszego artykułu niemieckiej konstytucji. Wyjaśniła, że świadoma zgoda nie jest możliwa, ponieważ nie znamy składników i mechanizmów działania tych substancji (tajemnica przemysłowa i rzekoma tajemnica wojskowa).

Brak jasnej i pełnej CHPL

Należy przypomnieć grupę włoskich działaczy na rzecz praw człowieka, którzy przedstawili EMA i Włoskiemu Urzędowi ds. Opieki Zdrowotnej ustawę o wolności informacji, żądając jasnych informacji na temat składników (CHPL) i bezpieczeństwa tych eksperymentalnych substancji vel zastrzyków Covid. W odpowiedzi EMA stwierdziła, że nie można udostępnić żadnych informacji, ponieważ obowiązuje tajemnica wojskowa. W swojej decyzji sędzia stwierdził: nie są dostępne żadne informacje na temat tych substancji i nawet jeśli zwracamy się o informacje publicznie, nie otrzymujemy ich. Nie ma świadomej zgody. W tej historycznej decyzji, toskański sędzia stwierdził, że na podstawie tego wszystkiego – dyskryminacja psycholog i jej zawieszenie w pracy jest całkowicie nielegalne. Jeszcze przed wysłuchaniem drugiej strony (Izba Psychologów Toskanii), ze względu na trwającą nieodwracalną szkodę, jaką poniosła powódka i ze względu na wyraźne dowody, zawiesiła decyzję Izby Psychologów Toskanii o zawieszeniu powódki i wyznaczyła rozprawę sądową na 15 września.

Sędzia wykazała również, że nie ma potrzeby zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ wiemy, że te substancje (vel szczepionka Covid-19) nie zapobiegają infekcji. W obliczu włoskiego prawa dotyczącego obowiązkowych szczepień Covid, wystarczy powiedzieć, że zawieszenie w pracy pracowników służby zdrowia jest bezprawne, ponieważ substancje te nie robią tego, czego wymaga konstytucja. Obowiązkowe szczepienia dla wielu innych kategorii pracowników (nauczycieli, strażaków, wojskowych, policjantów itd.) były już przewidziane, a dla obywateli powyżej 50 roku życia obowiązkowe szczepienia nadal obowiązują.

Jest to pierwsza decyzja, w której włoski sędzia stwierdził, że prawda materialna i narzucenie leczenia jest radykalnie bezprawne.

Przeczytaj decyzję sądu


Źródło:
Historic Decision Against Mandatory Vaccination by Italian Court + Covid Vaccine Risk to Human Genome Now Legally Established (Italy) – Childrens’ Health Defense Europe (childrenshealthdefense.eu)

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these