Medycy_Nadziei_INB_kolejne_pandemie

INB. Zapobieganie pandemiom? Tak, jeśli wszystko pod dyktando.

Członkowie INB (Intergovernmental Negotiating Body – Międzyrządowy Organ Negocjacyjny) zgodzili się, że nowy międzynarodowy instrument dotyczący zapobiegania pandemii powinien być prawnie wiążący.

W dniach 18-21 lipca 2022 r. w Genewie odbyło się drugie posiedzenie Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego (INB), którego zadaniem jest opracowanie i wynegocjowanie konwencji, umowy lub innego instrumentu międzynarodowego dotyczącego zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemie. Celem prac INB jest zapewnienie lepszej gotowości i sprawiedliwego reagowania na przyszłe pandemie oraz wspieranie zasad sprawiedliwości, solidarności i zdrowia dla wszystkich. INB jest częścią Światowego Zgromadzenia Zdrowia, organu decyzyjnego WHO, i składa się ze 194 państw członkowskich WHO, członków stowarzyszonych oraz regionalnych organizacji integracji gospodarczej.

Ostateczna decyzja w sprawie nowego instrumentu zostanie podjęta przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia na podstawie artykułu 19 Konstytucji WHO. Kolejne posiedzenie INB odbędzie się w grudniu 2022 r., a w maju 2023 r. przedstawi Światowemu Zgromadzeniu Zdrowia raport z postępu prac. Jak w przypadku wszystkich instrumentów międzynarodowych, rządy same określą działania w ramach porozumienia, biorąc pod uwagę własne krajowe przepisy i regulacje. Posiedzenie Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego w celu opracowania i wynegocjowania konwencji, umowy lub innego instrumentu międzynarodowego WHO dotyczącego zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemie kończy się uzgodnieniem, że nowy instrument powinien być prawnie wiążący.

Nowy konsensus

W tym tygodniu członkowie INB uzgodnili w drodze konsensusu, że będą pracować nad zawarciem nowego, prawnie wiążącego międzynarodowego porozumienia w sprawie pandemii. Pracują nad tym, aby zawrzeć tę umowę w maju 2024 roku. Następne posiedzenie INB odbędzie się w grudniu 2022 roku, a w 2023 roku INB przedstawi raport z postępu prac na 76. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. Podobnie jak w przypadku wszystkich instrumentów międzynarodowych, każda nowa umowa, jeśli i kiedy zostanie uzgodniona przez państwa członkowskie, jest opracowywana i negocjowana przez same rządy, które podejmą wszelkie działania zgodnie ze swoją suwerennością.

Kilka sesji INB było publicznie transmitowanych w Internecie, w tym sesja poświęcona potencjalnej treści przyszłej umowy, nagrana i dostępna tutaj.

Proces INB ma szeroki zakres i jest otwarty dla wszystkich 194 państw członkowskich WHO, a także dla odpowiednich interesariuszy z całego świata, w tym agencji ONZ, organizacji międzyrządowych i podmiotów niepaństwowych utrzymujących oficjalne stosunki z WHO. Sekretariat WHO prowadzi również globalne przesłuchania publiczne w celu wsparcia prac INB; pierwsza runda przesłuchań odbyła się w kwietniu 2022 r., a druga runda ma się odbyć we wrześniu tego roku.

Ochrona rodzin i przyszłych pokoleń

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dyrektor Generalny WHO, zwrócił się do członków INB i wyraził zadowolenie z tego historycznego kroku w kierunku ochrony rodzin i społeczności na całym świecie przed groźbą przyszłych pandemii. Podziękował wszystkim państwom członkowskim i zainteresowanym stronom za dotychczasowe zaangażowanie w ten proces. „Znaczenie prawnie wiążącego instrumentu jest nie do przecenienia: będzie to nasze wspólne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń” – powiedział.

INB wyraziła uznanie dla prac nad poprawkami do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005) oraz dla potrzeby spójności i komplementarności tych dwóch strumieni roboczych.

Współprzewodnicząca INB, Pani Precious Matsoso z RPA, powiedziała: „Dzisiejsza decyzja jest pierwszym ważnym krokiem w naszej wspólnej, krytycznej pracy. Mamy jednak jeszcze wiele wzniesień do pokonania. Jest to podróż, która będzie wymagała od nas wszystkich wspólnego działania. My, jako współprzewodniczący Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego, jesteśmy wdzięczni, że możemy liczyć na zaangażowane Państwa Członkowskie i zdecydowanych członków Biura, aby osiągnąć sukces w naszej wspólnej pracy.”


Źródło:
Pandemic instrument should be legally binding, INB meeting concludes (who.int)

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these