Medyku, Pacjencie! Od 2023 szykują nam zmiany, które w znaczący sposób ograniczą finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

ALARM !!!

Drogi Medyku, Szanowny Pacjencie,

W chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów innych ustaw, które w znaczący sposób ograniczą finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. W procedowanej ustawie znajdują się niebezpieczne przepisy, które mają obowiązywać już od 2023 roku.

Od 2023 roku:

Rząd planuje przenieść finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które były dotychczas finansowane  z budżetu państwa do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Planowane jest zaprzestanie opłacanie składek zdrowotnych z budżetu państwa za osoby nieobjęte systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (np. rolnicy). Środki pochodzące z funduszu zapasowego NFZ (niewydane na leczenie w ciągu ostatnich lat) mają zasilić fundusz przeciwdziałania COVID-19. NFZ z własnego budżetu będzie musiał sfinansować dodatkowe świadczenia opieki zdrowotnej.

Świadczenia Opieki Zdrowotnej, które na dzień dzisiejszy finansowane są z budżetu państwa:

  • leki dla seniorów oraz kobiet w ciąży,
  • szczepienia ochronne wykonywane w ramach kalendarza szczepień obowiązkowych,
  • leczenie pacjentów z wirusem HIV, oraz chorych na hemofilię,
  • świadczenia wysokospecjalistyczne
  • ratownictwo medyczne 

Na to wszystko od 2023 roku pieniądze będzie musiał znaleźć NFZ

Po wejściu w życie nowych przepisów:

  • Przychody NFZ ulegną znacznemu zmniejszeniu,
  • NFZ zamiast wydać pieniądze na leczenie pacjentów, będzie musiał sfinansować dodatkowe świadczenia opieki zdrowotnej,
  • Kolejki do specjalistów jeszcze bardziej się wydłużą,
  • Sytuacja finansowa szpitali jeszcze bardziej się pogorszy,
  • Za środki pochodzące z funduszu zapasowego NFZ zamiast wydać je na leczenie pacjentów, NFZ zakupi szczepionki przeciwko COVID-19, oraz testy do wykrywania wirusa SARS-COV-2

Drogi Medyku, Drogi Pacjencie to właśnie się dzieje !!! Pod płaszczem ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty powstają przepisy które, mają zaoszczędzić na naszym zdrowiu!!!

Źródło:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these